scheiden-is-naar

met-liefde

een-goed-samenlevings

omdat-mensen-vaak

we-snappen

planning-to-buy-a-house
info-icoonengelsduitsspaanschinees
scheiden-is-naar
met-liefde
een-goed-samenlevings
omdat-mensen-vaak

we-snappen
planning-to-buy-a-house
info-icoonengelsduitsspaanschinees
Huis & Hypotheek

Huis & Hypotheek

Familie & Samenleven

Familie & Samenleven

Echtscheiding & Kinderen

Echtscheiding & Kinderen

Erfrecht & Nalatenschap

Erfrecht & Nalatenschap

Onderneming & Rechtspersonen

Onderneming & Rechtspersonen

Levenstestament & Legalisatie

Levenstestament & Volmacht

Actuele informatie

Beneficiaire aanvaarding en vereffening

Wanneer een nalatenschap door één of meer erfgenamen is aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding), dan dient de nalatenschap op een bijzondere wijze te worden afgewikkeld. De nalatenschap dient alsdan te worden vereffend.

Lees meer

Testament en erfbelasting

Vaak is bij overlijden van één van de echtgenoten of partners erfbelasting verschuldigd. Veel mensen zijn hiervan niet op de hoogte, maar door het opstellen van een testament is dit te voorkomen. Hoe dat in z’n werk gaat, laat zich uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

Lees meer

Eigen bijdrage WLZ

Sinds 1 januari 2013 is de eigen bijdrage voor verzorgings- en verpleeghuizen aanzienlijk verhoogd. Bij de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage wordt gekeken naar het inkomen en het vermogen. Wie spaargeld heeft of een eigen huis met overwaarde, moet dus een gedeelte hiervan gebruiken om de zorg te betalen.

Lees meer

Giften aftrekbaar voor inkomstenbelasting

Geven kan op vele manieren en afhankelijk van de gemaakte keuze, betaalt de overheid mee. Giften kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting als gegeven wordt aan een instelling die een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft of als geven wordt aan een formele vereniging met meer dan 25 leden.

Lees meer

Overdrachtsbelasting aanhorigheden 2013

Als voor 1 januari 2013 een garage, een tuinperceel, een groenstrook of andere aanhorigheden die tot woningen behoren of gaan behoren worden verkregen op een later tijdstip dan de woning zelf, bedraagt het tarief van de overdrachtsbelasting zes percent.

Lees meer

Alle wijzigingen van Flex-BV

Op 12 juni 2012 is het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht door de Eerste Kamer aangenomen. De wet treedt inwerking op 1 oktober 2012. De regels worden vereenvoudigd. De wijzigingen zijn ingrijpend en een aantal springt in het oog.

Lees meer

Neem alvast een kijkje in ons kantoor.

Wil je weten hoe het er bij ons aan toe gaat? Of wil je meer weten over de notaris, maar heb je geen zin om veel te lezen? In verschillende video’s laten wij zien hoe je op ons kantoor binnenkomt en geven wij meer informatie over waar de notaris zich mee bezig houdt. Bekijk onze korte uitleg-video’s waarin de notaris je alles vertelt over wat je kunt regelen bij de notaris. Van een samenlevingscontract tot een testament en tot het oprichten van een BV. Op die manier ben je in één minuut helemaal op de hoogte van dat onderwerp.