Afgelopen dinsdag was de derde dinsdag van de maand september, wat betekent dat het weer tijd was voor Prinsjesdag! Koning Willem-Alexander sprak de Troonrede uit en opende het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Ook bood minister Hoekstra, de minister van Financiën, de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2019 aan de Tweede Kamer aan.

In deze blog zullen we ingaan op de kabinetsplannen die dinsdag zijn gepresenteerd. De kabinetsplannen zijn in de eerste plaats altijd wetsvoorstellen, wat betekent dat ze nog door de Eerste en Tweede Kamer moeten worden besproken voordat ze kunnen worden gerealiseerd. In deze blog hebben we een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet, sommigen hiervan zijn nieuw, een aantal zaken waren al langer bekend maar treden binnenkort in werking.

 

In 2019 worden meer woningen gebouwd

Er zal meer geld worden vrijgemaakt voor het bouwen van woningen. Dit houdt verband met het groeien van de bevolking en een toename in het aantal eenpersoonshuishoudens.

Monumentenaftrek wordt subsidieregeling

In 2019 zullen uitgaven voor rijksmonumenten niet meer aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De aftrekregeling wordt vervangen door een subsidieregeling, wat betekent dat de eigenaar van een rijksmonument een subsidieaanvraag kan doen voor de kosten van onderhoud en restauratie van het monument. Subsidie wordt gegeven bij bedragen boven de €1.000, hierbij kan de eigenaar een subsidie krijgen van 35% van de gemaakte kosten.

 

Afbouwen hypotheekrenteaftrek wordt versneld

Het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek wordt versneld. In 2019 geldt een maximaal aftrektarief van 49%, het beoogde maximale aftrektarief dat voor 2023 is vastgesteld is 37%.

 

Hypotheekplafond blijft 100%

Het hypotheekplafond blijft 100%, wat betekent dat je de aankoopkosten van een woning niet kunt lenen bij de bank. Deze moet je zelf betalen. Dit geldt alleen voor professionele hypotheekverstrekkers, in het geval je van familie leent kun je dus wel een groter bedrag lenen voor de aankoop van een huis. Dit leidt er echter niet toe dat je ook recht hebt op het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek over dit grotere bedrag. Houdt de lening niet direct verband met de aankoopkosten van de woning, dan is de rente niet aftrekbaar.

 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

De afschrijving van gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Dit betekent dat ondernemers gebouwen in eigen gebruik alleen nog kunnen afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. Deze beperking geldt niet voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting.

 

Tarief box 2 stijgt

Het tarief in box 2 op winst uit aandelen gaat van 25% naar 26,25% in 2020. In 2021 zal dit verder stijgen naar 26,90%. Ondernemersplein.nl geeft een overzicht van alle maatregelen met gevolgen voor ondernemers.

Wil je meer weten over Prinsjesdag? De Rijksoverheid biedt een uitgebreider overzicht op hun website.

Bron foto: Bert Maat/ANP

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This