Een vrouw heeft op 1 januari 2015 de PostcodeKanjer van ruim 2 miljoen euro gewonnen. Op dat moment lag de vrouw in scheiding, maar de man vindt dat hij recht heeft op de helft omdat ze getrouwd waren in gemeenschap van goederen.

Na dertig jaar huwelijk werd op 20 oktober 2014 het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Deze datum moet volgens de rechter gezien worden als peildatum van de omvang van de gemeenschap van goederen. Op deze datum is de gemeenschap van goederen ontbonden, terwijl het huwelijk op een later moment wordt ontbonden, namelijk door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. De kosten voor het lot werden eind november 2014 en dus na ontbinding van de gemeenschap van goederen van de rekening van de vrouw afgeschreven.

De man vindt verder dat kosten voor loten als kosten van de huishouding moeten worden gezien. Maar de rechter vindt dat niet, omdat:

  • de man al vier jaar niet meer op hetzelfde adres woont als de vrouw;
  • de man de vrouw had verlaten voor een vriendin;
  • de vrouw alle kosten betreffende de echtelijke woning voldeed en de man hier niets aan bijdroeg. Daarnaast oordeelde de rechter dat kosten van loten niet onder de kosten van de huishouding vallen, omdat de kosten voor deelname aan de loterijen geen kosten zijn die dienen tot het lichamelijk of geestelijk welzijn.

De uitspraak

Als uiterste middel brengt de man een beroep op redelijkheid en billijkheid in stelling en stelt daarom dat de prijs gedeeld moet worden. Ze waren immers ruim dertig jaar getrouwd en speelden al gedurende lange tijd mee met de Postcode Loterij. De rechter wijst het beroep af, omdat de man en vrouw ook tijdens het huwelijk al ruim tien jaar gescheiden hebben geleefd én de man de laatste vier jaar al bij zijn vriendin woont en niets heeft bijdragen in de kosten die de vrouw in die periode heeft gemaakt.

Bovenstaande leidt er toe dat de rechter heeft geoordeeld dat de vrouw het gewonnen bedrag zelf mag houden en dat PostcodeKanjer dus niet in de verdeling van de gemeenschap van goederen zal worden betrokken.

NOOT: sinds 1 januari 2012 is de gemeenschap van goederen ontbonden op het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend. Daarvoor werd de gemeenschap van goederen pas ontbonden door de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Zou de vrouw de PostcodeKanjer voor 1 januari 2012 hebben gewonnen, dan zou de man wel recht hebben gehad op de helft.

Share This