Echtscheiding

Echtscheiding

Een echtscheiding is emotioneel. Het kan makkelijk uitmonden in verwijten en misschien zelfs een ruzie. Dit is iets wat je niet wilt bovenop alle stress die het al met zich meebrengt. Het is voor iedereen beter om te proberen de scheiding goed, eerlijk en praktisch te regelen, zonder dat de aanstaande ex-echtgenoten elkaar in de haren vliegen. Voor niet-gehuwde partners die uit elkaar gaan geldt hetzelfde. Een samenlevingscontract moet worden beëindigd en daar zijn goede afspraken voor nodig. Het liefst zonder te veel onenigheden. Overleggen en afspraken maken gaat een stuk makkelijker met behulp van een deskundige, neutrale persoon die advies geeft, maar ook goed luistert. Zo iemand is de (kandidaat-)notaris. De notaris legt alle afspraken vast in een notariële akte en kan de scheiding (of het beëindigen van het samenlevingscontract) afwikkelen.

Einde huwelijk of geregistreerd partnerschap

Voordat bij een scheiding alles rond is, moet er veel geregeld worden. Naast het verdelen van alle bezittingen, zijn er nog veel meer zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Er moet een ouderschapsplan worden opgemaakt in het geval van minderjarige kinderen;
  • Er moeten afspraken worden gemaakt over het huis en de hypotheek en eventuele verzekeringen;
  • Er moet worden gekeken naar de verdeling van opgebouwd pensioen;
  • Er moeten afspraken worden gemaakt over partneralimentatie en kinderalimentatie.

Deskundig notarieel advies over de meest geschikte en praktische oplossingen kunnen dit proces makkelijker voor je maken.

Echtscheiding: samen uit elkaar

Of je nou een samenlevingscontract hebt, gehuwd bent of geregistreerd partners bent, uit elkaar gaan is nooit leuk. De notaris kan je helpen alle praktische, juridische en financiële zaken die bij een scheiding horen zo goed mogelijk voor je af te wikkelen. Op deze manier kun je je concentreren om op een goede manier, samen uit elkaar te gaan.

De rol van de notaris bij echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap

Wanneer je uit elkaar gaat, is de notaris de aangewezen persoon om de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap in goede banen te leiden. Als onafhankelijk persoon en kennisdrager van alle regels kan de notaris je begeleiden bij het uit elkaar gaan. De notaris helpt bij het opstellen van het convenant en het ouderschapsplan en regelt de zakelijke afhandeling van de scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Voorbeelden hiervan zijn de verdeling van het huis en het aanpassen van de hypotheek. Door alles goed vast te leggen worden conflicten voorkomen.

De rol van de notaris bij beëindiging samenwoning

Samenwoners kunnen uit elkaar gaan zonder dat daarvoor een juridische procedure hoeft te worden gevolgd. Voor partners die uit elkaar gaan en een samenlevingscontract hebben, regelt de notaris de beëindiging van het samenlevingscontract. Wanneer er kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan worden gemaakt waarin bijvoorbeeld afspraken worden vastgelegd over kinderalimentatie. De notaris helpt daarbij en legt alles vast in een notariële akte. Deze akte heeft executoriale kracht, wat het afdwingen van de afspraken gemakkelijker maakt.

Actuele informatie & nieuws

SONOS winnaar april

Met het aanbreken van de maand mei is het weer tijd voor een nieuwe loting van de SONOS Roam speaker. Dit keer trok onze kandidaat-notaris Chris het winnende lootje. En de winnaar is ... meneer Tamourt, van harte gefeliciteerd! Wil jij nou ook kans maken op deze SONOS...

Huizenkopers betalen weer vraagprijs

Voor het eerst sinds 2018 betalen huizenkopers gemiddeld de vraagprijs. Voor vrijstaande huizen is de koopprijs zelfs onder de vraagprijs gezakt. In het begin van vorig jaar betaalden kopers gemiddeld nog 10% meer voor een woning. Sinds juni vorig jaar begon het...

SONOS winnaar maart

Het zonnetje schijnt weer en de afgelopen maand is voorbij gevlogen. Met het aanbreken van de maand april is het weer tijd voor een loting van de SONOS Roam speaker. Dit keer trok onze notaris Jan-Jaap het winnende lootje. En de winnaars zijn ... meneer en mevrouw...

Invoering Omgevingswet 1 januari 2024

De Omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, zal vanaf 1 januari 2024 worden ingevoerd. Deze wet, die in 2016 is aangenomen, is een belangrijk moment in het omgevingsrecht omdat het 26 wetten...

NVM Open Huizen Dag 1 april

Ben je op zoek naar een nieuwe woning of wil je jouw woning graag verkopen? Neem dan deel aan de NVM Open Huizen Dag op 1 april! Op deze dag kun je als bezoeker vrijblijvend huizen bekijken en als verkoper gemakkelijk je huis onder de aandacht brengen. Vanaf 16 maart...

Contactgegevens

Van Elmptstraat 16.14, 9723 ZL Groningen - Postbus 1276, 9701 BG Groningen
Telefoon: (050) 312 53 70 - Fax: (050) 312 12 63 - WhatsApp: (06) 12 53 57 04 - E-mail: notaris@lambeckharms.nl - HR-nummer: 02080036

Download onze APP

IOS APP

Share This