Scheiden en pensioen

Scheiden en pensioen

Bij scheiding of bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap is de ‘Wet verevening pensioenrechten’ van toepassing. Deze wet stelt dat het recht op uitkering van pensioen in principe moet worden verdeeld, tenzij voor het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is afgesproken dat toepassing van deze wet is uitgesloten. Tevens kan in het kader van de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap tot uitsluiting van deze wet worden besloten.

Verdeling pensioenrechten

De verdeling van pensioenrechten is heel belangrijk, maar ook heel lastig, omdat het om een recht op uitkering gaat waarvan de omvang en de duur niet een vast gegeven is. De ‘Wet verevening pensioenrechten’ bepaalt dat de ex-partner recht heeft op de helft van de pensioenuitkering voor zover het pensioen is opgebouwd tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. De wet bepaalt verder dat het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tot aan de scheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap helemaal naar de ex-partner gaat.

Afwijkende afspraken pensioenrecht

De ‘Wet verevening pensioenrechten’ staat toe dat er andere afspraken worden gemaakt tussen de ex-partners. Zo is het mogelijk dat de rechten van de ex-partners op elkaars pensioen worden omgezet in een eigen pensioen of toegevoegd worden aan het eigen pensioen. Dit heet conversie. Het voordeel hiervan is, dat het pensioen niet stopt bij overlijden van de ex-partner en dat het ingaat op het moment dat de gerechtigde de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en niet (pas) op het moment dat de ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het is verstandig om voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en verschillende berekeningen te laten maken. De notaris kan u hierbij helpen en adviseren.

Ouderdomspensioen Afspraken over ouderdomspensioen moeten binnen twee jaar na echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap worden gemeld bij de desbetreffende pensioenfondsen.

Pensioenrecht bij samenwonen Voor samenwoners is er geen wettelijke basis voor de verdeling van (nabestaanden)pensioen bij verbreking van de samenwoning. Wel kan iets dergelijks zijn afgesproken in het samenlevingscontract. Verder kan in het kader van de verbreking van de samenwoning hierover het één en ander worden vastgelegd. De notaris kan daarbij helpen en adviseren.

Actuele informatie & nieuws

SONOS winnaar april

Met het aanbreken van de maand mei is het weer tijd voor een nieuwe loting van de SONOS Roam speaker. Dit keer trok onze kandidaat-notaris Chris het winnende lootje. En de winnaar is ... meneer Tamourt, van harte gefeliciteerd! Wil jij nou ook kans maken op deze SONOS...

Huizenkopers betalen weer vraagprijs

Voor het eerst sinds 2018 betalen huizenkopers gemiddeld de vraagprijs. Voor vrijstaande huizen is de koopprijs zelfs onder de vraagprijs gezakt. In het begin van vorig jaar betaalden kopers gemiddeld nog 10% meer voor een woning. Sinds juni vorig jaar begon het...

SONOS winnaar maart

Het zonnetje schijnt weer en de afgelopen maand is voorbij gevlogen. Met het aanbreken van de maand april is het weer tijd voor een loting van de SONOS Roam speaker. Dit keer trok onze notaris Jan-Jaap het winnende lootje. En de winnaars zijn ... meneer en mevrouw...

Invoering Omgevingswet 1 januari 2024

De Omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, zal vanaf 1 januari 2024 worden ingevoerd. Deze wet, die in 2016 is aangenomen, is een belangrijk moment in het omgevingsrecht omdat het 26 wetten...

NVM Open Huizen Dag 1 april

Ben je op zoek naar een nieuwe woning of wil je jouw woning graag verkopen? Neem dan deel aan de NVM Open Huizen Dag op 1 april! Op deze dag kun je als bezoeker vrijblijvend huizen bekijken en als verkoper gemakkelijk je huis onder de aandacht brengen. Vanaf 16 maart...

Contactgegevens

Van Elmptstraat 16.14, 9723 ZL Groningen - Postbus 1276, 9701 BG Groningen
Telefoon: (050) 312 53 70 - Fax: (050) 312 12 63 - WhatsApp: (06) 12 53 57 04 - E-mail: notaris@lambeckharms.nl - HR-nummer: 02080036

Download onze APP

IOS APP

Share This