Scheiden en de procedure

Scheiden en de procedure

Wanneer je uit elkaar gaat, betekent dit dat je een heel traject in gaat. De procedure van uit elkaar gaan verschilt bij een echtscheiding, de beëindiging van een geregistreerd partnerschap, de ontbinding van een samenlevingscontract of de verbreking van een samenwoning.

Huwelijk

Zodra de echtgenoten tot de conclusie zijn gekomen dat echtscheiding onvermijdelijk is, is het van belang om zo spoedig mogelijk met de notaris in gesprek te gaan. De notaris kan je vertellen welke zaken op korte termijn geregeld moeten worden. Daarna gaan jullie samen met de notaris afspraken maken, zoals:

  • Wie er gebruik blijft maken van de woning en hoe dit financieel geregeld wordt;
  • Welke afspraken er worden gemaakt ten aanzien van de kinderen (ouderschapsplan);
  • Alimentatie en kinderalimentatie en de hoogte daarvan;
  • Verdeling van pensioenaanspraken;
  • Verdeling van gezamenlijke bezittingen.

Deze afspraken worden opgenomen in een notariële akte, die pas door de aanstaande ex-echtgenoten wordt getekend wanneer alles helemaal duidelijk is. Niet de rechter, maar de aanstaande ex-echtgenoten zelf bepalen hoe de echtscheiding wordt geregeld; geen verrassingen dus.

De notariële akte, ook wel het (echt)scheidingsconvenant genoemd, wordt tezamen met het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De rechter zal vervolgens de echtscheiding uitspreken. Deze uitspaak (de beschikking waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken) moet worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand, daarmee wordt de echtscheiding officieel.

Geregistreerd partnerschap

Als er minderjarige kinderen zijn, kan een geregistreerd partnerschap alleen worden beëindigd met tussenkomst van de rechter. Als er geen minderjarige kinderen zijn dan kan de beëindiging zonder tussenkomst van de rechter worden geregeld. In beide gevallen is de notaris de aangewezen persoon je daarbij te helpen.

Voor geregistreerd partners zonder minderjarige kinderen is het zaak dat een overeenkomst wordt opgesteld over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Deze overeenkomst vertoont veel overeenkomsten met het hierboven vermelde scheidingsconvenant. Na ondertekening van de notariële overeenkomst geeft de notaris aan de Burgerlijke Stand door dat er een beëindigingsovereenkomst is gesloten. Daarmee is het geregistreerd partnerschap officieel beëindigd.

Voor geregistreerde partners met minderjarige kinderen die het geregistreerd partnerschap willen beëindigen, is dezelfde procedure van toepassing als voor gehuwden die willen scheiden.

Samenlevingscontract/samenwoning

In een samenlevingscontract is vaak opgenomen wat er moet gebeuren als de samenwoning tot een eind komt. Het is verstandig om goede afspraken te maken en deze afspraken ook vast te leggen om ellende in de toekomst te vermijden. De notaris adviseert en helpt hierbij.

Wanneer er minderjarige kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Hierin moet onder meer worden opgenomen wie welke kosten voor zijn rekening neemt en bij wie de kinderen wanneer verblijven. Alle afspraken worden vastgelegd in een notariële akte, die dezelfde kracht heeft als een vonnis van een rechter.

Wanneer er geen samenlevingscontract is, zullen vaak bij het einde van de samenwoning, toch afspraken gemaakt worden. Het is verstandig om deze afspraken vast te leggen in een notariële akte. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Actuele informatie & nieuws

SONOS winnaar april

De maand van Pasen en Koningsdag is helaas alweer voorbij en de maand mei is aangebroken. Maar, de komst van deze nieuwe maand betekent wel een nieuwe SONOS trekking! Deze maand verloten wij wederom een nieuwe SONOS Roam speaker onder alle klanten die bij ons de...

Het Kadaster

Als notaris heb je vaak te maken met het Kadaster. Het Kadaster is een overheidsinstantie en beheert de openbare registers waarin alle registergoederen zijn geregistreerd. De belangrijkste gegevens van alle appartementen, huizen en andere gebouwen in Nederland staan...

SONOS winnaar maart

De maand april is al weer aangebroken, wat betekent dat het weer tijd is om de SONOS winnaar van maart bekend te maken. Onder iedereen de die overdracht van hun huis door ons laat regelen, verloten wij een SONOS roam speaker. Dit keer trok onze notaris Anko het...

Deadline UBO-registratie

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Sinds 27 maart 2022 is het voor ruim 1,5 miljoen organisaties verplicht om hun UBO's ingeschreven te hebben in het UBO-register. Deze...

Contactgegevens

Van Elmptstraat 16.14, 9723 ZL Groningen - Postbus 1276, 9701 BG Groningen
Telefoon: (050) 312 53 70 - Fax: (050) 312 12 63 - WhatsApp: (06) 20 52 61 65 - E-mail: notaris@lambeckharms.nl - HR-nummer: 02080036

Download onze APP

IOS APP

Share This