Erfenis & Nalatenschap

Bij een erfenis en nalatenschap moeten er belangrijke zaken geregeld worden om de erfenis op een goede manier af te wikkelen. Allereerst wordt er gekeken of er een testament is van de overledene, dit kan de notaris nakijken in het Centraal Testamentenregister.

Vervolgens moeten er heel wat zaken geregeld worden, zoals het afhandelen van belastingen en hypotheken, maar ook praktische zaken als het opzeggen van lidmaatschappen en abonnementen. De notaris kan je een goed advies geven over jouw situatie bij een erfenis en nalatenschap.

Erfenis en nalatenschap: verklaring van erfrecht

Bij erfenis en nalatenschap heb je vaak te maken met een verklaring van erfrecht. Dit is een officiële verklaring die wordt opgesteld door de notaris waarin wordt vermeld wie de erfgenamen zijn en of de erfenis is geaccepteerd door de erfgenamen.

Met een verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen toegang krijgen tot de rekeningen van de overledene of kunnen papieren gewijzigd worden die op naam van de overledene staan.  Een verklaring van erfrecht is niet verplicht, maar het is wel een risico om zonder verklaring van erfrecht over de bankrekening van de overledenen te beslissen.

Erfenis en nalatenschap: erfenis

Als je erfgenaam bent dan moet je goed nadenken over de risico’s van de erfenis en nalatenschap. Je moet je realiseren dat je het niet alleen gaat om de bezittingen van de overledene, maar ook om de schulden. Bij erfenis en nalatenschap heb je als erfgenaam drie mogelijkheden, namelijk zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Bij het zuiver aanvaarden van de erfenis ontvang je de volledige erfenis met alle voor- en nadelen. Bij het verwerpen van de erfenis maak je geen enkele aansprakelijkheid op de erfenis. Bij beneficiair aanvaarden kies je voor een middenweg en hoef je als erfgenaam niet op te draaien voor de schulden.

Erfenis en nalatenschap: afwikkeling van een nalatenschap

Bij een erfenis en nalatenschap moeten er veel zaken worden geregeld. Denk hierbij aan zaken als het stopzetten van abonnementen, het melden van het overlijden bij verzekeraars, het controleren van leningen en kredieten en de afhandeling van de hypotheek.

De notaris kan je helpen bij de erfenis en nalatenschap als alle erfgenamen hiermee instemmen. Houd er rekening mee dat de afwikkeling van een nalatenschap meestal meer dan een jaar duurt.

Erfenis en nalatenschap: testament

Bij erfenis en nalatenschap is het belangrijk om alles goed te regelen omtrent het testament en het erfrecht. Volgens de wet gaan alle schulden en bezittingen automatisch naar de langstlevende en dat is niet in alle gevallen wenselijk.

Als je een testament hebt opgesteld, wordt de erfenis verdeeld zoals dat in het testament is bepaald.

Heb je nog vragen over de erfenis en nalatenschap of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Actuele informatie & nieuws

Contactgegevens

Van Elmptstraat 16.14, 9723 ZL Groningen - Postbus 1276, 9701 BG Groningen
Telefoon: (050) 312 53 70 - Fax: (050) 312 12 63 - WhatsApp: (06) 12 53 57 04 - E-mail: notaris@lambeckharms.nl - HR-nummer: 02080036

Share This