De meeste huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen voor de aanschaf van een woning, uitgaand van de verwachte loonstijgingen. Ook telt voor tweeverdieners het tweede inkomen vanaf 2023 volledig mee bij bepaling van de maximale hypotheek. Verder heeft het kabinet plannen om in 2024 de normen aan te passen voor het meewegen van studieschulden en de energiezuinigheid van de woning. In deze blog zullen we dit verder toelichten.

Maximale leenruimte

Zoals elk jaar zijn op basis van een onafhankelijk advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de leennormen voor 2023 vastgesteld. Indien rekening wordt gehouden met de door het CPB verwachte loonstijging van 3,7% en een gelijkblijvende rente, kunnen de meeste huishoudens volgend jaar iets meer lenen. Wijzigingen in de hoogte van de rente hebben ook invloed op de hoogte van de hypotheek. Het afgelopen jaar is de hypotheekrente fors gestegen wat een negatieve invloed heeft gehad op de maximale hoogte van de hypotheeklening.

Volledig meetellen tweede inkomen

Een ander advies van het Nibud is om vanaf 2023 bij tweeverdieners het tweede inkomen volledig mee te nemen bij de bepaling van de maximale hypotheek. Het zwaarder meewegen van het tweede inkomen van tweeverdieners voorkomt dat de leencapaciteit van tweeverdieners terugloopt als gevolg van de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting. De impact van deze wijziging op de leenruimte is beperkt. Tweeverdieners kunnen gemiddeld over alle inkomens zo’n € 3.200 meer lenen dan wanneer het tweede inkomen voor 90% wordt meegeteld.

Meewegen studieschulden in 2024

Het kabinet heeft het voornemen om in 2024 over te stappen naar een nieuwe methode om de invloed van studieschulden op de leenruimte van oud-studenten te bepalen. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat voor starters de actuele stand van de studieschuld bepalend wordt bij het aanvragen van een hypotheek. Dit moet oud-studenten die extra hebben afgelost meer ruimte bieden om te lenen.

Leennormen naar energieverbruik in 2024

Het kabinet is van plan om vanaf 2024 bij de vaststelling van de maximale hypotheek meer rekening te houden met het uiteenlopende energieverbruik van woningen. Bij de aankoop van een woning met een laag energieverbruik of bij het nemen van energiebesparende maatregelen, kan de consument verantwoord een hogere hypotheek aangaan. De maandelijkse energielasten zullen voor deze consument namelijk relatief laag zijn. Het Nibud adviseert om bij de uitwerking goed te kijken naar enkele punten rondom het gebruik van het energielabel.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This