Voor het eerst in 5 jaar heeft een daling plaatsgevonden in het aantal afgesloten hypotheken, zo blijkt uit de update van IG&H Consulting over de hypotheekmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 80.000 hypotheken afgesloten, dit is 3% minder dan het aantal verstrekte hypotheken in de eerste drie maanden van 2017.

Starters

Het aantal verstrekte hypotheken liep vooral terug onder de starters op de woningmarkt, namelijk met 11%. “De positie van starters lijkt steeds verder te verslechteren,’’ stelt Joppe Smit, Senior Manager bij IG&H. ”Waar in 2014 het aantal starters op de markt nog groter was dan het aantal doorstromers, zien we nu dat doorstromers ruim de helft van de markt vertegenwoordigen en starters nog iets minder dan een kwart.”

Toename hypotheekopbrengst

Hoewel het aantal hypotheken is afgenomen, is de hypotheekopbrengst gegroeid. Dit is grotendeels het gevolg van een stijging van de hypotheeksom. Het gemiddelde bedrag dat werd geleend bereikte het hoogste niveau ooit, deze steeg namelijk met 7% tot boven de 300.000 euro. De totale hypotheekomzet in het eerste kwartaal van 2018 bedraagt ruim 24 miljard euro.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This