Als twee mensen uit elkaar gaan, kan de één alimentatie verschuldigd zijn aan de ander. Dit komt voor als één van de partners een hoger inkomen heeft dan de ander. Kijk voor meer informatie over alimentatie hier.

Gescheiden partners kunnen hun ex beter niet zwart maken. Ze kunnen hierdoor hun recht op alimentatie verliezen. In een uitspraak van het Hof Den Haag is het Hof van mening dat naar objectieve maatstaven gezien de lotsverbondenheid, die voortvloeit uit het huwelijk, tussen partijen is verbroken. Het recht op een onderhoudsverplichting komt hiermee te vervallen. Wat was er aan de hand?

Een man betoogt dat de vrouw zich grensoverschrijdend jegens hem heeft gedragen. Het structurele, grensoverschrijdende gedrag van de vrouw, de aard daarvan, de omvang van de valse beschuldigingen en het zwartmaken zorgen voor een zware druk op de man. Het Hof overweegt dat bij de vraag of een echtgenoot partneralimentatie moet voldoen rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden. De zogenaamde lotsverbondenheid vormt de grondslag van de onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 1:157 BW. Het Hof concludeert dat de kwaadaardige gedragingen van de vrouw tot gevolg hebben dat de lotsverbondenheid is verbroken en de vrouw geen partneralimentatie meer kan vorderen.

De hele uitspraak van het Hof is hier te lezen.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This