Het is december, de tijd van het jaar om aan elkaar te denken én om te schenken. Maar hoe werkt dat, schenken? Als je een bedrag wilt schenken mag dat altijd. Boven een bepaald bedrag moet de ontvanger van de schenking echter wel schenkbelasting betalen, hiervoor moet aangifte van schenkbelasting worden gedaan.

Een bepaald bedrag van de schenking mag echter belastingvrij geschonken worden. Dit bedrag verschilt per jaar en mag jaarlijks één keer gebruikt worden. Het bedrag van de maximale belastingvrije schenking hangt af van aan wie je schenkt, zo zijn er verschillende bedragen voor je partner (als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt), je kinderen, andere personen (kleinkinderen, vrienden) en een stichting of goed doel

Eenmalige hoge belastingvrije schenking

Soms willen ouders hun kind(eren) een groot bedrag schenken dat gebruikt kan worden bij de koop van een huis. Hiervoor mag je eenmalig belastingvrij een bedrag schenken; in 2017 is het maximale bedrag €100.000. Je zoon of dochter moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Hoewel een notariële akte altijd bewijsrechtelijk voordeel heeft, hoef je voor deze schenking niet naar de notaris. Je kunt zelf een onderhandse schenkingsakte opstellen, maar een overboeking met daarbij een melding als schenking ten behoeve aankoop woning volstaat ook.

Let wel op: over deze eenmalige schenking hoeft dus geen schenkbelasting betaald te worden, maar je zoon of dochter moet toch aangifte van de schenking doen voor 1 maart in het jaar volgend op de schenking.

Toch naar de notaris

Er zijn twee gevallen waarbij je toch naar de notaris moet voor deze schenking. Als je namelijk wilt dat de schenking echt van je zoon of dochter is en niet binnen zijn of haar gemeenschap van goederen valt, dan zal je een uitsluitingsclausule moeten opnemen. Ook als je wilt dat de schenking binnen je nalatenschap valt om verdeling tussen meerdere kinderen recht te trekken zal je dit bij de notaris moeten laten vastleggen in een testament.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over schenken.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This