In deze blogreeks zetten we de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021 voor je op een rij. In deze blog lichten we de wijzigingen voor mkb-bedrijven toe.

Baangerelateerde Investeringskorting

Met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), probeert het kabinet bedrijven te stimuleren om nieuwe investeringen te doen. De regeling gaat gelden voor investeringen in 2021 of 2022. De korting bedraagt tot 5 miljoen 3,9% en bij investeringen boven dit bedrag geldt een korting van 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.

De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, duurt nog even. Eerst dient de Europese Commissie dit namelijk nog goed te keuren. Als de goedkeuring is verleend, zal de regeling met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2021. Indien de Europese Commissie haar goedkeuring niet verleend, zullen de kortingen voor de zelfstandig belastingplichtigen (niet-fiscale eenheid) worden verhoogd.

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

De verlaging van het tarief voor vennootschapsbelasting verloopt stapsgewijs. Winsten tot en met 245.000 worden in 2021 tegen een tarief van 15% belast. Voor winsten vanaf 245.000 geldt een tarief van 25%. In 2022 wordt deze eerste schijf naar 395.000 verlengd.

Verhoging tarief innovatiebox

Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen door toepassing van de innovatiebox. Het effectieve tarief voor de innovatiebox is verhoogd van 7% naar 9%.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Als ondernemer kan je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Hiervoor dien je te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uren. Ook geldt dat je meer tijd aan je onderneming dient te besteden dan aan andere werkzaamheden. De zelfstandigenaftrek zal versneld worden afgebouwd totdat het niveau van € 3.240 in 2036 is bereikt. In 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek (nog) € 6.670. 

Aanpassing werkkostenregeling

Als onderdeel van de belastingmaatregelen om werkgevers in de coronacrisis tegemoet te komen, is de vrije ruimte in 2020 tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van je fiscale loonsom. Over het deel van je loonsom boven € 400.000 geldt 1,2%.  Per 1 januari 2021 is de vrije ruimte echter weer verlaagd voor een loonsom groter dan € 400.000. Het tarief van 1,2% zal structureel worden verlaagd naar 1,18%.

 

Heb je meer vragen over de belastingwijzigingen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This