Het nieuwe jaar is aangebroken en dat heeft een aantal belangrijke belastingwijzigingen tot gevolg. In deze blogreeks zullen we de wijzigingen voor jullie op een rij zetten. In de eerste blog van deze reeks lichten we de belastingwijzigingen voor particulieren toe.

Twee schijvensysteem in box 1

Sinds 1 januari 2020 is er in box 1 voor de inkomstenbelasting sprake van twee tarieven. Vanaf 1 januari 2021 geldt een tarief in de eerste schijf van 37,10% voor inkomens tot € 68.507. Het toptarief in de inkomstenbelasting (schijf 2) blijft 49,50% voor inkomens boven € 68.507. Uiteindelijk is het de bedoeling het basistarief tussen 2022 en 2024 verder te verlagen tot 37,03%.

Verhoging box 2 tarief

Per 1 januari 2020 steeg het box 2-tarief van 25% naar 26,25%. Vanaf 1 januari 2021 is het tarief in box 2 verder gestegen, namelijk van 26,25% naar 26,9%.

Heffingsvrij vermogen in box 3 hoger

Met de ingang van 2021 is het heffingsvrije vermogen in box 3 verhoogd naar € 50.000 (was € 30.846) per persoon of (met fiscaal partner) naar € 100.000 (was € 61.692). Verder zijn de schijfgrenzen in box 3 aangepast. De tweede schijf in box 3 begint bij € 100.000 vermogen en de derde schijf begint bij € 1.000.000 vermogen. Het belastingtarief in box 3 stijgt van 30% naar 31%.

Hypotheekrenteaftrek

Per 2021 is het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken gedaald naar 43%. Dit zal verder dalen tot uiteindelijk in 2024 het basistarief van 37,03% is bereikt

Afbouw aftrekposten

Naast de afbouw van de hypotheekrenteaftrek zijn ook bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting onderhevig aan deze afbouw. Het gaat onder andere om ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling, betaalde alimentatie, aftrek van specifieke zorgkosten, aftrek van scholingsuitgaven en giftenaftrek.

Heb je meer vragen over de belastingwijzigingen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This