Hieronder een voorbeeld uit de praktijk met de bijbehorende uitspraak over misbruik van een algehele volmacht.

Y heeft aan X een algehele volmacht gegeven. X voert inmiddels bijna vier jaar het beheer over de financiën van Y. Daarbij werden meerdere malen geldbedragen van de bankrekening van Y gehaald. X gebruikte deze bedragen onder andere voor het betalen van zijn eigen energierekening, boodschappen en vliegtickets voor het hele gezin. Daarnaast zijn uit het vermogen van Y regelmatig giften gedaan aan de kinderen van X.

Op basis van de volmacht heeft X niet het recht gekregen om zich geld en/of spullen toe te eigenen. De volmacht strekte slechts tot het behartigen van de belangen van Y. X mocht dus slechts ten behoeve van Y, beschikken over haar vermogen. Dat X het toegeëigende geld beschouwde als een vergoeding voor de verleende zorg, maakt dit niet anders. Er was immers geen zorgovereenkomst gesloten tussen X en Y. Ook kon Y hier geen toestemming meer voor geven omdat zij wilsonbekwaam was.

De uitspraak

Omdat X zich geld heeft toegeëigend dat toebehoorde aan een wilsonbekwame volmachtgever, is X veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden.

Voor de hele uitspraak zie: Rb. Noord-Nederland 8 april 2016, nr 18/820056-14

Share This