Als je bestuurder bent van een BV kun je niet aansprakelijk worden gehouden voor de schulden die de BV maakt. Toch? Dit is inderdaad het voordeel dat een BV zou moeten hebben ten opzichte van een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof). Er zijn echter uitzonderingen op deze hoofdregel waardoor je toch bestuudersaansprakelijk kunt zijn.

Persoonlijk verwijtbaar

Zo hangt bestuurdersaansprakelijkheid af van of jou persoonlijk verwijten kunnen worden gemaakt voor de schulden die je BV maakt. Een voorbeeld: als je handelt in strijd met zaken die zijn afgesproken om de BV te beschermen, kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. De mate van aansprakelijkheid hangt af van de mate waarin je persoonlijk te verwijten bent.

Aansprakelijk gesteld worden door andere partijen

Andere partijen kunnen jou als bestuurder aansprakelijk stellen voor de schade die zij hebben geleden door handelen dat jou persoonlijk te verwijten is. Wel moet dit gebeurd zijn op grond van onrechtmatige daad. In dat geval is er gehandeld in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid waardoor de bv tegenover de andere partij tekortschiet of onjuist handelt. Je bent dan aansprakelijk als je wist dat er niet aan verplichtingen konden worden voldaan en de bv geen verhaalsmogelijkheden kon bieden voor de ontstane schade.
Ook kun je aansprakelijk worden gesteld als de bv als gevolg van jouw handelen als bestuurder de verplichtingen tegenover de andere partij niet nakomt, bijvoorbeeld als de bv wel kan betalen, maar je de betaling opzettelijk tegenhoudt.

Pensioenfonds

Als jouw bv verplicht deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds (bpf), dan ben je persoonlijk aansprakelijk voor de afdrachten als de bv deze niet heeft betaald. Dit kun je voorkomen door op tijd bij het pensioenfonds te melden dat de afdrachten niet meer betaald kunnen worden. Dit geldt ook voor schulden bij de Belastingdienst.

Faillissement

Als de bv al failliet is verklaard zal de curator bepalen of je je taak als bestuurder onbehoorlijk hebt voltooid. Als dit zo is én het onbehoorlijk besturen een belangrijke oorzaak van het faillissement is, word je aansprakelijk gesteld voor alle schulden van de bv.

Administratie

In de wet staat dat je je taak als bestuurder ook onbehoorlijk hebt vervuld als de bv niet of niet binnen een jaar na het einde van het boekjaar de jaarrekening heeft gepubliceerd. Dit geldt ook voor incorrecte administratie; je bent als bestuurder verantwoordelijk voor een correcte administratie. Voor beide geldt weer dat je aansprakelijk wordt gesteld als dit oorzaken zijn voor faillissement.

Schuldeisers

De curator kan je aansprakelijk stellen voor de schuld van gezamenlijke schuldeisers die zij door jou hebben geleden door benadeling van handelingen waar jij voor hebt gezorgd. Ook individuele schuldeisers kunnen dit doen. De vordering van de curator gaat wel voor op die van de afzonderlijke schuldeisers.

Wees voorzichtig

Hoewel er altijd wordt gezegd dat ondernemen bestaat uit het nemen van risico’s, kun je de risico’s beter bij de bv laten. Zorg er daarnaast voor dat je verplichtingen aan derden altijd nakomt. En mocht dit niet lukken, overleg!

Meer weten over rechtsvormen?

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This