Op 18 november 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Een maand later heeft ook de Eerst Kamer met het Belastingplan ingestemd.

Bovenstaande betekent onder meer dat per 1 januari 2016 de onderstaande cijfers zullen gelden voor de erfbelasting en schenkbelasting:

Vrijstellingen erfbelasting in 2016

  • Partner                                     € 636.180
  • Invalide kind                            € 60.439
  • Kind                                          € 20.148
  • Kleinkind                                  € 20.148
  • Ouder                                       € 47.715
  • Overige verkrijger                   € 2.122

N.B.: om als ongehuwd samenwonende te kwalificeren als partner voor de erf- en schenkbelasting, moet er aan enkele voorwaarden worden voldaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een notarieel samenlevingscontract.

Vrijstellingen schenkbelasting in 2016

Ieder jaar mogen ouders aan hun kinderen een bedrag belastingvrij schenken, in 2016 is dat een bedrag van € 5.304 per kind. Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud, geldt dat ouders eenmalig een hoger bedrag belastingvrij mogen schenken. Het gaat dan om een bedrag van € 25.449. Indien het geschonken bedrag door het kind wordt gebruikt voor de betaling van een dure studie, de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld, dan wordt de eenmalig verhoogde vrijstelling verhoogd tot een bedrag van € 53.016. (Let op: de extra verhoogde vrijstelling van € 100.000 geldt pas in 2017)

Als door ouders al vóór 2010 gebruik is gemaakt van de normale verhoogde vrijstelling, dan kunnen zij, indien dit bedrag gebruikt wordt voor de eigen woning of studie van de kinderen zoals hierboven genoemd, alsnog eenmalig een extra bedrag schenken aan hun kinderen van €27.570. Het kind mag dan echter niet ouder zijn dan 40 jaar.

Uiteraard kan er ook ieder jaar een bedrag geschonken worden aan andere personen dan kinderen. In dat geval geldt er een vrijstelling van € 2.122 (2016).

Wordt er een ‘normaal’ vrijgesteld bedrag geschonken, dan hoeft er geen aangifte te worden gedaan voor de schenkbelasting. Gaat het om een hoger bedrag, dus ook de verhoogde vrijstellingen, dan moet wel aangifte worden gedaan en kan (eventueel) een beroep worden gedaan op de hierboven gemelde verhoogde vrijstellingen.

Tarieven voor de erfbelasting en schenkbelasting

Is het verkregen bedrag uit een erfenis of schenking hoger dan de hierboven vermelde vrijstellingen, dan wordt het bedrag dat de vrijstelling overstijgt belast. De tarieven voor de erf- en schenkbelasting zijn voor 2016 gelijk gebleven aan voorgaande jaren. Voor partners geldt dat er 10% belasting betaald moet worden over een verkrijging tot € 121.903. Over het bedrag dat de € 121.903 overstijgt, moet een percentage van 20% worden afgedragen. Voor kinderen gelden dezelfde percentages als voor partners. Voor kleinkinderen geldt een hoger percentage: over een verkrijging tot € 121.903 moet een percentage van 18% worden betaald, over het meerdere een percentage van 36%. Overige verkrijgers betalen 30% belasting over een verkrijging tot € 121.903 en 40% over het meerdere.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This