Sinds 1 augustus 2008 is in Nederland de wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van kracht. Voor het notariaat houdt dit in dat de notaris controles moet uitvoeren bij cliënten die langskomen. Ook moeten transacties gecontroleerd worden. Wat houdt dit voor jou in als cliënt?

Identiteitscontrole

Wij moeten jouw identiteit controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Als je een Nederlandse identiteit hebt kan dit een paspoort, identiteits- of rijbewijs zijn. Wanneer je bij ons op het kantoor langskomt, moet je deze laten zien. Dit geldt ook voor wanneer je een akte gaat ondertekenen.

Mocht je een buitenlandse identiteit hebben, dan kunnen we ook met een buitenlands paspoort je identiteit vaststellen. Als je een ander soort legitimatiebewijs dan een paspoort hebt, kun je bij ons informeren of dit voldoende is om je te legitimeren.

Identificatie van een rechtspersoon

Als je bestuurder van een rechtspersoon bent, dan moet er ook voor de vennootschap een identiteitscontrole worden uitgevoerd. Een vennootschap is immers een rechtspersoon en van alle rechtspersonen moet de identiteit worden vastgesteld.

Hoe de identificatie van een rechtspersoon wordt uitgevoerd, hangt af van het soort rechtspersoon en of deze in Nederland of het buitenland is gevestigd. Naast de rechtspersoon moet ook de bestuurder ervan geïdentificeerd worden, samen met mensen die bijzondere zeggenschap hebben in een rechtspersoon of een belang van meer dan 25% van het vermogen, de uiteindelijk belanghebbende.

Controle van een transactie

Door de wetgeving die sinds 2008 van kracht is moet de notaris ook toezicht houden op of er ongebruikelijke transacties plaats (gaan) vinden. Mocht dit zo zijn, dan moeten deze gemeld worden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Dit geldt ook voor transacties die gepland staan. Van deze melding mag de cliënt niet op de hoogte worden gebracht.

Maar wanneer wordt er een melding gedaan? Dit wordt bepaald aan de hand van een lijst met indicatoren. Er wordt sowieso een melding gedaan wanneer een cliënt een contante transactie van meer dan 15.000 euro doet of dit bedrag eerst op de bank stort en vervolgens naar de notaris overmaakt. Notarissen mogen sowieso geen bedragen contant aannemen of uitbetalen.
De meldingsplicht geldt niet voor alle dienstverlening en ook niet in de oriënterende fase: als cliënt moet je alles met ons kunnen bespreken.

Heb je hier meer vragen over? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This