Lambeck Harms Notarissen neemt de verscherpte maatregelen van de overheid vanwege het coronavirus zeer serieus en daarom hebben wij besloten een aantal maatregelen door te voeren in onze organisatie. We hebben twee teams van medewerkers samengesteld. Het ene team werkt thuis en het andere team werkt op kantoor. De teams wisselen na een paar dagen, zodat het ene team dan op kantoor werkt en het andere team thuis. Als een lid van een team getroffen wordt door het coronavirus, kan het andere team zorgen voor continuïteit van onze dienstverlening.

Dagelijks werkt dus de helft van de medewerkers van Lambeck Harms Notarissen thuis en dat houdt voor u onder andere het volgende in:

  • Het kantoornummer blijft gewoon beschikbaar: 050 – 312 53 70. Het is mogelijk dat u vervolgens naar de medewerker thuis zal worden doorverbonden;
  • De algemene e-mailadressen: notaris@lambecklambeck.nl en secretariaat@lambeckharms.nl blijven gewoon beschikbaar. Verder zijn alle medewerkers op hun eigen e-mailadres bereikbaar;
  • We zorgen voor bezetting, beschikbaarheid en bereikbaarheid tijdens kantooruren van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:15 tot 17:00 uur, maar het is mogelijk dat de bereikbaarheid minder is dan u gewend bent;
  • De doorlooptijden van dossiers zullen mogelijk langer worden, maar we doen onze uiterste best om in ieder geval dossiers met een harde deadline op tijd af te wikkelen.

We zullen hiermee de uitbreiding van het coronavirus niet stoppen, maar we proberen wel ons steentje bij te dragen en we proberen hiermee onze dienstverlening op peil te houden.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Share This