In de maand januari zijn voor het eerst in lange tijd minder vastgoedakten gepasseerd. In totaal passeerden notarissen in januari iets meer dan 146.000 akten, ruim 10.000 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral in de vastgoedpraktijk was de daling te zien. Het aantal overdrachtsakten nam met maar liefst 23 procent af ten opzichte van de eerste maand van vorig jaar. Ook het aantal afgesloten hypotheken daalde deze maand met 11 procent.

Stijging akten familiepraktijk

Het aantal akten in de familiepraktijk steeg echter wel. Het aantal levenstestamenten had een stijging van ruim 21 procent vergeleken met een jaar geleden. Het aantal testamenten steeg ook, met ruim 4 procent. In de ondernemingsrechtpraktijk is het aantal akten deze maand stabiel vergeleken met vorig jaar januari.

Verwachtingen

De verwachtingen van notarissen die hebben deelgenomen aan het maandelijkse onderzoek van de KNB naar de werkvoorraad laat zien dat de trend die de cijfers van januari laten zien voorlopig aanhoudt. 60 procent van de respondenten meldt dat het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk is afgenomen en bij bijna 36 procent is dat aantal gelijk gebleven. Bijna 27 procent noteert een daling van minder dan 10 procent, bijna 24 procent een daling van 10 tot 25 procent en ongeveer 10 procent meldt een daling van 25 tot 50 procent. In de familiepraktijk meldt bijna 29 procent een toename van het aantal nieuwe zaken en bij ruim 64 procent is dat aantal gelijk gebleven. In de ondernemingspraktijk meldt ruim 21 procent een toename van het aantal nieuwe zaken, maar ruim 17 procent noteert een afname.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This