Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen, dat maakte het CBS woensdag bekend. In mei werden 247 bedrijven failliet verklaard, wat 19 bedrijven minder is dan in april.

 

Trend

De trend is de afgelopen jaren redelijk vlak, zoals in onderstaande figuur kan worden afgelezen. In mei 2013 piekte het aantal faillissementen, daarna is tot september 2017 een dalende trend waarneembaar. Na september 2017 is de trend redelijk vlak, met zo nu en dan pieken en dalen. In september 2018 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001, maar in december 2018 vond opnieuw een piek plaats.

 

Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (bron: CBS)

 

Bedrijfstak

De meeste faillissementen vonden plaats in de handel, namelijk 52. Echter bevinden zich in deze bedrijfstak de meeste bedrijven. Ten opzichte van het totale aantal bedrijven in elke bedrijfstak werden in de horeca de meeste bedrijven failliet verklaard. In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel bedrijven failliet zijn verklaard per bedrijfstak.

 

Bedrijfstak Aantal faillissementen
Handel 52
Specialistische zakelijke diensten 41
Financiële instellingen 30
Bouwnijverheid 22
Verhuur, overige zakelijke diensten 18
Industrie 17
Horeca 16
Vervoer en opslag 14
Gezondheids- en welzijnszorg 10
Informatie en communicatie 9
Cultuur, sport en recreatie 8
Verhuurd, handel en onroerend goed 0

Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen naar bedrijfstak (bron: CBS)

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This