Een (echt)scheiding is natuurlijk niet het eerste waar je aan wilt denken wanneer je met je partner in het huwelijksbootje stapt, of gaat samenwonen. Helaas krijgen veel koppels toch met een echtscheiding te maken, waarbij dat ook wel eens uitmondt in een vechtscheiding. Om vervelende scenario’s te voorkomen kan het nuttig zijn om hier van tevoren bij stil te staan. Een mogelijkheid is het opnemen van de anti-vechtscheidingsclausule in je samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden.

Wat kan met een anti-vechtscheidingsclausule worden voorkomen?

De anti-vechtscheidingsclausule kan veel scheidingsleed voorkomen. Scheidingsleed kan voortkomen uit onnodig tijd rekken, vervelend met elkaar omgaan en discussie over de verdeling van bezittingen. Natuurlijk is de anti-vechtscheidingsclausule geen garantie voor een ‘fijne’ scheiding, maar op deze manier kunnen een aantal zaken alvast worden vastgelegd mocht het wel zover komen.

Wat wordt in de anti-vechtscheidingsclausule vastgelegd?

In een dergelijke clausule kunnen afspraken over onder meer de volgende zaken worden vastgelegd:

  • Hoe gaan jij en je partner met elkaar om bij een eventuele scheiding?
  • Hoe worden de bezittingen verdeeld?
  • Hoe verloopt de communicatie bij een eventuele scheiding? Binnen welke termijn moet bijvoorbeeld op berichten en documenten van de scheiding gereageerd worden?
  • Welke maatregelen worden getroffen alsafspraken niet worden nageleefd?

Hoewel het misschien voorbarig lijkt om dergelijke afspraken vooraf vast te leggen, kan het juist prettig zijn om dit te doen op het moment dat jullie relatie goed zit. Niet alleen voor jou en je partner, maar ook voor eventuele kinderen kan dit problemen voorkomen. Voor koppels met kinderen of een kinderwens kan een kinderparagraaf aan de clausule worden toegevoegd.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This