Nederland telt meer dan 373.000 B.V.’s (bron: Kamer van Koophandel). Maar wat is precies een B.V. en hoe wordt deze rechtspersoon opgericht? In deze blog vertellen we hier meer over.

 

Wat is een B.V.?

Een B.V. is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de bestuurders in principe niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van de B.V.. Een B.V. is een zelfstandig drager van rechten en plichten en kan bijvoorbeeld personeel aannemen. Dit laatste moet geregistreerd worden bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel (KvK).

 

Aansprakelijkheid

De oprichter, aandeelhouder en bestuurder van een B.V. is niet aansprakelijk als er schulden ontstaan of als de B.V. failliet gaat. Er zijn echter wel uitzonderingen. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur/onbehoorlijk bestuur. Het bestuur is bevoegd rechtshandelingen namens de B.V. aan te gaan. Dat betekent dat de bestuur bijvoorbeeld namens de B.V. contracten/overeenkomsten mag tekenen. Een B.V. kan door één of meerdere (rechts)personen worden opgericht. 

 

Kapitaal

De B.V. is de meest gekozen rechtsvorm bij de oprichting van een bedrijf. Het kapitaal van de B.V. is verdeeld in aandelen, die worden gehouden door de aandeelhouders. Deze aandeelhouders hebben uiteindelijk het laatste woord. Het bestuur is, in elk geval jaarlijks, rekening en verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

 

Oprichten van een B.V.

Ben je van plan om een B.V. op te richten? Dit doe je bij de notaris. De notaris helpt met het opstellen van de statuten en stelt de notariële akte van oprichting voor je op. Daarbij verzorgt de notaris ook de inschrijving van de B.V. in het handelsregister van de KvK. 

 

Wil je een B.V. oprichten of heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This