Het overdragen van aandelen in het kapitaal van een besloten vennootschap (BV) is alleen mogelijk met een notariële akte. De notaris kan naast het opstellen van de akte nog een aantal andere zaken voor je controleren en regelen.

De rol van de notaris

De notaris zorgt ervoor dat de verkoper de koopprijs ontvangt en dat de koper de onbezwaarde eigendom van de aandelen verkrijgt. Onbezwaard betekent dat de aandelen niet zijn bezwaard met andere rechten en/of verplichtingen, zoals pandrecht of optierechten. Ook controleert de notaris natuurlijk of de verkoper bevoegd is tot verkoop en levering van de aandelen, of de aandelen vrij en onbezwaard zijn en hoe groot het aandelenkapitaal van de BV is. Na nog vele andere controles kan de notariële akte worden getekend.

Akte van uitgifte

Om extra kapitaal in een BV te krijgen kunnen aandelen in het kapitaal van de BV worden uitgegeven. Dat gebeurt bij een akte van uitgifte van aandelen. In die akte worden in ieder geval de volgende zaken opgenomen:

– Vermelding van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van aandelen, en aan wie;

– Het aantal uit te geven aandelen;

– Het soort van de uit te geven aandelen;

– Aan wie de aandelen worden uitgegeven;

– Of de bestaande aandeelhouders akkoord zijn met de uitgifte van aandelen;

– De hoogte van het door de nieuwe aandeelhouder te storten bedrag;

– Alle gegevens van de vennootschap en de natuurlijke (rechts)personen aan wie de aandelen worden uitgegeven.

Aandeelhoudersregister

Elke BV hoort een aandeelhoudersregister te hebben. Uit dit register blijkt wie de eigenaren van de uitgegeven aandelen zijn. De notaris vraagt altijd naar het aandeelhoudersregister om zeker te weten dat de verkoper van de aandelen ook de eigenaar van deze aandelen is.

Wil je meer weten over de verkoop van aandelen bij een BV? In onderstaande video vertelt onze notaris Jan-Jaap hier meer over.

 

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This