header-huis-hypotheek
header-huis-hypotheek
header-huis-hypotheek
header-huis-hypotheek
header-huis-hypotheek
header-legalisatie
header-echtscheiding

Lambeck Harms Notarissen verleent u hierbij toegang tot lambeckharms.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Lambeck Harms Notarissen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op lambeckharms.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Lambeck Harms Notarissen.

Beperkte aansprakelijkheid

Lambeck Harms Notarissen spant zich in om de inhoud van lambeckharms.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op lambeckharms.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lambeck Harms Notarissen. In het bijzonder zijn alle prijzen op lambeckharms.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op lambeckharms.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lambeck Harms Notarissen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lambeck Harms Notarissen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lambeck Harms Notarissen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Huis & Hypotheek

Aankoop van een huis, Verdeling bij echtscheiding, (Tweede) hypotheek.

Meer informatie

Familie & Samenleven

Verdeling bij echtscheiding, Testament en erfrecht, Voogdij: testament of akte.

Meer informatie

Echtscheiding & Kinderen

Scheiden en kinderen, Alimentatie, Kinderalimentatie, Pensioen.

Meer informatie

Erfrecht & Nalatenschap

Erfbelasting, Erfenis: (zuiver) aanvaarden, Verklaring van erfrecht.

Meer informatie

Onderneming & Rechtspersonen

Oprichting van een (Flex) B.V., Overdracht van aandelen, Stichting.

Meer informatie

Levenstestament & Volmacht

Levenstestament, Legalisatie, Wilsverklaring en/of volmacht.

Meer informatie
Share This