In deze blog vertellen we meer over een eigenwoningschenking en wat de regels voor deze schenking zijn anno 2019.

 

Vrijstelling

De eigenwoningschenking houdt een vrijstelling in: dit betekent dat je anno 2019 maximaal 102.010 euro belastingvrij aan een ander mag schenken, mits diegene het bedrag in een eigen woning (als bedoeld in de inkomstenbelasting) investeert. Zo mag de eigenwoningschenking gebruikt worden om een huis te kopen, een verbouwing te financieren of om de hypotheek af te lossen.

 

Leeftijd

Een andere voorwaarde voor het doen van een eigenwoningschenking is de leeftijd van de ontvangende partij: de ontvanger moet op het moment van de schenking tussen de achttien en veertig jaar oud te zijn. Deze schenking kan aan iedereen gedaan worden, het is dus geen voorwaarde dat de schenking aan een eigen kind wordt gedaan.

 

Koopprijs verlagen

Verkoopt de schenker een woning aan de ontvanger en wordt de koopprijs daarbij verlaagd, dan geldt ook dit als een eigenwoningschenking. In dit geval wordt een deel van de koopprijs aan de ontvanger geschonken en kan dus gebruik worden gemaakt van de vrijstelling.

 

Kwijtschelding

De vrijstelling kan ook worden toegepast op een in het verleden uitgeleend bedrag. Wanneer de schenker in het verleden geld heeft geleend aan de ontvanger en dit geld graag om zou willen zetten in een schenking, dan spreekt men van een ‘kwijtschelding’. Ook dit valt onder de eigenwoningschenking.

 

Notaris

Een kwijtschelding kan worden geregeld bij de notaris. De notaris legt de schenking met eventuele voorwaarden vast in een notariële akte. Dan staat het zwart op wit en weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Op de vrijstelling voor de eigenwoningschenking moet een beroep worden gedaan door aangifte van de schenking te doen bij de belastingdienst.

 

Ben je van plan om een eigenwoningschenking te doen, verwacht je een eigenwoningschenking te ontvangen of heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This