Hoewel het niet prettig is om bij stil te staan, is het wel verstandig om na te denken over welke medische behandeling je wel of niet zou willen bij ziekte. Dit noemen we de ‘eigen wil’ en dit wordt vastgelegd in een wilsverklaring of een notariële volmacht.

 

Wat is een wilsverklaring?

Een wilsverklaring is een document waarin staat beschreven wat iemands wensen zijn op medisch gebied met betrekking tot zijn of haar levenseinde. Hierin kan bijvoorbeeld worden vastgelegd of iemand wel of geen reanimatie wil bij een hartstilstand. Ook kan in een wilsverklaring worden vastgelegd dat iemand bij ondraaglijk lijden toepassing euthanasie wenst of bijvoorbeeld niet wil worden behandeld. In een wilsverklaring kan tevens worden bepaald wie moet beoordelen of van zo’n situatie sprake is, mocht het zover komen.

 

Bespreken met de huisarts

Het is van belang dat je, wanneer je een wilsverklaring opstelt, dit met je huisarts bespreekt. Op deze manier weet je huisarts wat je van hem of haar verlangt en kan de huisarts aangeven wat hij of zij wel en niet voor je kan doen. Zorg er daarnaast voor dat je je huisarts regelmatig laat weten dat je nog achter je opgestelde wilsverklaring staat, bij een oude wilsverklaring kan de huisarts namelijk gaan twijfelen (ook al blijft deze voor altijd geldig).

 

Wilsbekwaam

De voorwaarde voor het opstellen van een wilsverklaring is dat de betreffende persoon wilsbekwaam is. ‘Wilsbekwaam’ betekent dat iemand de gevolgen van een bepaalde situatie, handeling of besluitvorming kan overzien. De notaris is iemand die bepaalt of een persoon voldoende in staat is om zijn wil te verklaren als het gaat om het opstellen van een notariële akte.

 

Notariële akte

Je kunt een wilsverklaring onderhands opstellen, maar je kunt er ook voor kiezen om dit door de notaris te laten doen door middel van een notariële akte. Dit heeft een aantal voordelen, zo bestaat er geen twijfel over de datum en de persoon die de wilsverklaring heeft afgelegd en kan de akte niet kwijt raken: de originele akte wordt bewaard in de kluis van de notaris

 

Wil je een wilsverklaring opstellen bij de notaris of heb je hier nog vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This