Het einde van het jaar nadert en 2015 staat voor de deur. Dit is de tijd om in actie te komen als u nog wilt profiteren van de voordelen van 2014. We hebben de belangrijkste eindejaarstips voor u op een rijtje gezet.

Eigenwoningschenking

Als u iemand dit jaar nog 100.000 euro belastingvrij wil schenken voor de eigen woning, dan is er haast bij geboden. De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling loopt namelijk per 1 januari 2015 af. De schenking moet voor deze datum hebben plaatsgevonden. Wanneer het geld voor verbouwing van de woning wordt gebruikt, heeft de ontvanger nog twee jaar om de verbouwing te realiseren, deze moet namelijk voor 1 januari 2017 zijn afgerond. Wilt u nog gebruik maken van de schenkingsvrijstelling? Neem dan contact met ons op.

AWBZ geregeld?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een verzekering tegen bepaalde, voornamelijk langdurige ziektekosten. Bijvoorbeeld wanneer iemand verzorging of verpleging nodig heeft of opgenomen moet worden in een instelling. Sinds 2013 is de berekening van de AWBZ veranderd. Een deel van je vermogen wordt meegerekend als inkomen en hierdoor kan je eigen bijdrage groter worden. Met de nieuwe regeling wordt 8% (dit was in 2012 4%) van het vermogen in box 3 bij inkomsten gerekend. 1 januari 2015 is de volgende peildatum voor de berekening van de belasting in box 3. Het kan daarom voordelig zijn om ervoor te zorgen dat u minder vemogen heeft in box 3. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld geld te schenken aan uw kinderen. Het is belangrijk dat deze schenking voor 31 december 2014 heeft plaatsgevonden.

Einde vrijstelling overdrachtsbelasting bij doorverkoop

Als u voor 1 januari 2015 een huis koopt dan valt u bij een eventuele doorverkoop onder de tijdelijke verruimde termijn van 36 maanden waarbinnen de overdrachtsbelasting wordt verminderd. Deze regeling komt per 1 januari 2015 te vervallen en vanaf die datum is de ‘oude’ regeling weer van toepassing en bedraagt de termijn 6 maanden. Het kan dus voordelig zijn om dit jaar nog onroerend goed te kopen. De eerste verkrijging moet dan voor 31 december 2014 hebben plaatsgevonden en moet voor 31 december 2017 doorverkocht zijn. De datum van de ondertekening van de notariële akte van levering is bepalend. Wilt u weten of u hier nog gebruik van kan maken? Neem dan contact met ons op.

Testament up-to-date?

Het einde van het jaar is ook een mooi moment om je testament eens onder de loep te nemen. Klopt alles nog of hebben er veranderingen plaatsgevonden in uw persoonlijke omgeving? Een testament is een momentopname en daarom is het belangrijk om deze regelmatig na te gaan op veranderingen. Wilt u een testamentcheck? Neem dan contact met ons op.

Share This