Erfbelasting

In dit filmpje legt de kandidaat-notaris Marieke Scheepstra uit hoe de notaris je kan helpen als je erfbelasting moet betalen.

 

Als je een erfenis ontvangt, moet je misschien erfbelasting betalen. Het percentage aan erfbelasting dat je moet betalen, hangt af van je relatie tot de erflater – dat is degene die de erfenis nalaat. Ook is het percentage afhankelijk van het bedrag van de erfenis. Over een gedeelte van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden, dit wordt de vrijstelling genoemd. Hoe groot deze vrijstelling is, is afhankelijk van je relatie met de overledene. Het vrijstellingsbedrag is voor een partner bijvoorbeeld groter dan voor een kind of een kleinkind.

Wanneer de erfenis groter is dan de vrijstelling moet over het overgebleven bedrag erfbelasting betaald worden. De tarieven hiervoor zijn wederom afhankelijk van je relatie met de erflater. Met ingang van 1 januari 2015 zijn onderstaande vrijstellingen en tarieven van kracht.

Vrijstellingen erfbelasting

Persoon Vrijstelling in euro’s 
Partner                     633.014
Kinderen en kleinkinderen                       20.047
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen                       60.138
Ouders                       47.477
Alle overige personen                        2.111

Tarieven erfbelasting

Deel van de belaste verkrijging

in euro’s

Partner of kinderen

 

Kleinkinderen

 

Overige verkrijgers

 

0 tot 121.296 10% 18% 30%
121.296 en hoger 20% 36% 40%

Wanneer de erfenis groter is dan de vrijstelling dan moet je aangifte doen bij de Belastingdienst. De aangifte voor de erfbelasting moet binnen acht maanden na het overlijden worden gedaan.

Share This