Als een overledene jou tot erfgenaam heeft benoemd, heb je stof om over na te denken. Want aanvaard je de erfenis of verwerp je hem? En als je de erfenis aanvaardt, aanvaard je dan zuiver of zijn er nog andere mogelijkheden? In deze blog vertellen we je over de mogelijkheden en zaken waar je rekening mee moet houden bij het aanvaarden of verwerpen van een erfenis.

Zuiver aanvaarden

Ten eerste bestaat de mogelijkheid om een erfenis zuiver te aanvaarden. Wanneer je dit doet, heb je recht op alle bezittingen maar ook ben je verantwoordelijk voor alle schulden die de overledene nalaat. Een negatieve nalatenschap, die ontstaat wanneer de overledene meer schulden nalaat dan bezittingen, moet dan door de erfgenaam uit eigen vermogen worden betaald.

Beneficiair aanvaarden

Als je erfgenaam bent maar niet weet of je de erfenis wilt aanvaarden of niet omdat je bijvoorbeeld niet weet of de overledene schulden heeft, dan heb je ook nog de mogelijkheid om de erfenis beneficiair te aanvaarden. In dit geval ben je niet voor meer schuld aansprakelijk dan dat er bezittingen zijn; schulden worden dan niet verhaald op je eigen vermogen.
Wanneer je ervoor kiest om een erfenis beneficiair te aanvaarden moet je wel oppassen dat je niet als een erfgenaam gaat handelen door bezittingen van de overledene op te ruimen of abonnementen op te zeggen voordat je officieel beneficiair hebt aanvaard. Volgens de wet heb je de erfenis dan namelijk zuiver aanvaard.

Erfenis verwerpen

Een erfenis kun je ook verwerpen, je kiest er dan voor hem niet te aanvaarden. Dit houdt in dat je niet verantwoordelijk bent voor de nalatenschap van de overledene en de afwikkeling daarvan, maar ook heb je geen recht op de bezittingen van de overledene. Let er dan wel op dat je kinderen dan in jouw plaats erfgenaam worden. Willen zij de erfenis ook niet aanvaarden, dan moeten ze deze ook verwerpen.

Voorbeeld

Een voorbeeld van Plusonline. Stel je voor dat je bijvoorbeeld je moeders huis hebt leeggeruimd omdat ze naar een verpleeghuis ging. Daarna komt ze te overlijden en jij bent de erfgenaam. Heb je dan de erfenis al aanvaard omdat je het huis hebt leeggeruimd? Nee, dit is niet het geval. Je bent pas officieel erfgenaam na overlijden. Je kunt hooguit van een schenking spreken als je spullen uit het huis voor het overlijden van je moeder hebt gekregen.
Wanneer je erfgenaam bent van iemand die in een verpleeghuis verblijft moet je echter wel goed opletten. Een kamer in een verpleeghuis dient na overlijden meestal binnen een week ontruimd worden. Als je dan spullen weggooit gedraag je je als erfgenaam, waardoor dit gezien kan worden als het zuiver aanvaarden van de erfenis. Als je geen overhaaste beslissingen wil nemen is het slim om spullen tijdelijk in opslag te houden totdat je een beslissing hebt gemaakt.

Meer weten? Hier legt onze kandidaat-notaris Marieke Scheepstra je alles uit over het aanvaarden of verwerpen van een erfenis.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This