In een vorige blog bespraken we hoe de erfgenamen van een nalatenschap bepaald worden. In deze blog vertellen we meer over het verwerpen of aanvaarden van je erfenis en eventuele verwachte en onverwachte schulden.

 

Aanvaarden of verwerpen

Als erfgenaam heb je drie opties met betrekking tot een erfenis: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

 

1. Zuiver aanvaarden

Als je een erfenis zuiver aanvaardt, dan ben je ook aansprakelijk voor eventuele schulden van de erfgenaam. Wanneer deze schulden groter zijn dan het vermogen van de overledene, dan wordt gesproken van een negatieve nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding kunnen deze schulden op de erfgenaam worden verhaald.

 

2. Beneficiair aanvaarden

Je kunt er ook voor kiezen om beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat je erfgenaam bent van de overledene, maar dat een eventueel negatief saldo niet kan worden verhaald op de erfgenaam, die beneficiair heeft aanvaard. Blijft er na het afbetalen van de schulden nog geld over, dan wordt dit verdeeld onder de erfgenamen.

 

3. Verwerpen

Wanneer sprake is van een negatieve nalatenschap, dan kun je er als erfgenaam voor kiezen om de erfenis te verwerpen. Op deze manier erf je niet de schulden van een erfgenaam. Maar ook als je niet wilt erven, dan kun je natuurlijk een erfenis verwerpen.

 

(On)verwachte schulden

Heb je een erfenis zuiver aanvaard en blijkt deze later toch uit schulden te bestaan? Dan moet je deze schulden uit je eigen vermogen betalen, ténzij blijkt dat deze schulden onverwacht zijn. In dit geval kan de rechter bepalen dat je de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden.

 

  • Onverwachte schulden

Er is sprake van een onverwacht schuld als deze niet in de administratie van de overledene terug te vinden is. Deze schulden moeten dus onvoorzien zijn. Voorbeelden zijn: schulden bij een online account of schulden aan stiefkinderen waarvan de erfgenaam niet afwist. Ook als een schuldeiser een lager bedrag heeft aangeven dan de eigenlijke schuld, dan kan dit worden aangerekend als een onverwachte schuld.

 

  • Verwachte schulden

De wet biedt geen bescherming voor schulden die voorzien hadden kunnen zijn. Als erfgenaam heb je een onderzoeksplicht naar eventuele schulden van de overledene. De wet is erg streng wat betreft het aanmerken van onverwachte schulden. Voorbeelden van verwachte schulden zijn bijvoorbeeld schulden in de onderneming van de overledene of wanneer je wel van de schuld afweet, maar deze toch hoger uitvalt dan verwacht. Hoewel deze schulden voor jou onverwacht kunnen zijn, merkt de wet deze toch aan als verwacht.

 

Heb je nog vragen met betrekking tot een erfenis? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This