Als u fiscale partners van elkaar bent dan mag u bepaalde inkomsten en aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting verdelen zoals u dat wilt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Daardoor hebt u het grootste belastingvoordeel. In sommige gevallen hebt u er geen belastingvoordeel van, maar ook geen nadeel.

Wijzigingen in 2011

Op 1 januari 2011 zijn sommige regels voor fiscaal partnerschap in de inkomstenbelasting veranderd. De belangrijkste verandering: als u ongetrouwd samenwoont bent u in bepaalde situaties automatisch elkaars fiscale partner. De keuzemogelijkheid om hiervoor in aanmerking te komen is komen te vervallen. Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan verandert er meestal niets.

Tot 1 januari 2011 was het mogelijk om als ongetrouwd samenwonende te kiezen voor fiscaal partnerschap. Vanaf 2011 bent u fiscaal partner als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Fiscale partners zijn vanaf 2011:

– gehuwden;

– geregistreerde partners;

– ongehuwd samenwonenden die op hetzelfde adres in de Gemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven en tevens voldoen aan ten minste één van de volgende criteria:

  • zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten;
  • zij hebben samen een kind;
  • één van beiden heeft een kind en de ander heeft dat kind erkend;
  • zij zijn als partners aangemeld voor een pensioenregeling;
  • zij zijn allebei eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is.

Als u aan het vorenstaande voldoet bent u elkaars fiscale partner. Als u niet aan het vorenstaande voldoet, bent u geen fiscaal partner.

Als u ongehuwd samenwoont en u heeft niet samen een eigen woning, niet samen een kind of u bent niet als pensioenpartner aangemeld, dan bent u, zoals gezegd, geen fiscaal partner van elkaar. Indien u dit wel wenst te zijn, is het mogelijk hiervoor een notarieel samenlevingscontract af te sluiten.

Einde fiscaal partner

Indien u als ongehuwde samenwoners uw relatie beëindigd, eindigt u fiscale partnerschap zodra u niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat.

Indien u getrouwd bent en gaat scheiden geldt er ook een andere regeling met betrekking tot het einde van uw fiscale partnerschap. Tot 1 januari 2011 eindigde uw fiscaal partnerschap op het moment dat u duurzaam gescheiden ging leven. Met ingang van 1 januari 2011 is dat gewijzigd. Uw fiscale partnerschap eindigt pas op het moment dat uw advocaat uw aanvraag voor echtscheiding naar de rechtbank stuurt. U mag dan ook niet meer samen ingeschreven staan op hetzelfde adres.

Share This