Gelijktijdig of kort na elkaar overlijden: wie erft?
Stel je een getrouwde man en vrouw voor. De vrouw overlijdt en vijf minuten later overlijdt de man. Als het getrouwde stel kinderen zou hebben, erven zij alles. Maar stel je voor dat ze geen kinderen zouden hebben. Zou de familie van de man dan alles erven, omdat hij net iets later overleed? Alles daarover lees je in deze blog.

Tegelijk overlijden
Er is in Nederland een regel opgenomen die bepaalt dat als het onbekend is wie eerder is overleden, ervan uit wordt gegaan dat beide personen tegelijk zijn overleden. Deze regel wordt de commoriëntenregel genoemd. Zodra wordt vastgesteld dat echtgenoten tegelijkertijd zijn overleden, geldt de wettelijke regeling. Deze is gebaseerd op artikel 4:10 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat precies wie er als erfgenaam optreedt. Ten eerste de echtgenoot samen met de kinderen. Ten tweede de ouders van de erflater samen met de broers en zussen. Ten derde de grootouders en tenslotte de overgrootouders. Er vindt plaatsvervulling plaats voor de mensen die eerder zijn overleden. Dat betekent dat iemand anders de plek inneemt van diegene die eigenlijk zou erven.

Rampenclausule en vlak na elkaar overlijden
Stel je voor dat is vastgesteld dat de vrouw vijf minuten eerder is overleden dan de man en er geen kinderen zijn. Volgens het erfrecht erft de man dan alles van zijn vrouw. Vervolgens zal dan de familie van de man alles erven. Dit is natuurlijk niet de bedoeling van de vrouw geweest en dat komt ook niet rechtvaardig over. Vaak wordt er voor dit soort situaties een rampenclausule opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in een situatie waarbij een gezin in het vliegtuig stapt en het noodlot toeslaat. De rampenclausule is een specifieke bepaling in een testament die in werking treedt bij gelijktijdig overlijden of kort na elkaar overlijden. Daarin staat vaak dat in dit soort gevallen het vermogen over beide families gelijkelijk wordt verdeeld.

Het is belangrijk dat je dit soort clausules opneemt in je testament. Bij LambeckHarmsNotarissen regel je eenvoudig en voordelig je testament! Wil je meer informatie of een testament bij ons laten opstellen? Neem contact met ons op.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This