In Nederland kennen we verschillende samenlevingsvormen en soms zitten er maar kleine verschillen tussen deze vormen. In deze blog leggen we je de verschillen uit tussen een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract.

Een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract worden vaak ten onrechte door elkaar gehaald. Hoewel het in Nederland allebei vormen zijn waarin je het samenleven met je partner kan vastleggen, zijn er toch verschillen.

Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is een bij de wet geregelde vorm van samenleven. Deze vorm is geschikt voor mensen die hun relatie formeel willen maken, maar niet in het huwelijksbootje willen stappen. Een geregistreerd partnerschap is voor de wet bijna hetzelfde als een huwelijk. Zo ga je ook voor een geregistreerd partnerschap naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarnaast ontstaat door een geregistreerd partnerschap een beperkte gemeenschap van goederen, maar je kunt ook vooraf of tijdens de rit partnerschapsvoorwaarden maken.

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een document waarin je vastlegt welke bezittingen (goederen en geld) van jullie samen zijn en wat ermee gebeurt als je uit elkaar gaat. De inhoud van het contract mag je zelf bepalen, maar de notaris zal daarover natuurlijk adviseren. Zaken die doorgaans worden vastgelegd in een samenlevingscontract zijn de verdeling van de kosten van de huishouding, de bankrekening(en), de verdeling van bezittingen als je uit elkaar gaat, een verblijvingsbeding en de toekenning van het partnerpensioen. Erkenning van het samenlevingscontract vindt plaats na ondertekening bij de notaris.

Verschillen geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract

  • Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heb je automatisch een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar, zoals onderhoudsplicht en het erfrecht (je erft automatisch van elkaar). Bij een samenlevingscontract heb je alleen rechtenen plichten als je ze in het contract opneemt.
  • Als je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, geldt automatisch de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen, net zoals bij het huwelijk. Bij een samenlevingscontract is er geen sprake van (beperkte) gemeenschap van goederen. Je kunt daarover wel vergelijkbare afspraken maken in het samenlevingscontract.
  • Bij een geregistreerd partnerschap wordt een akte opgemaakt, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Je staat dan bij de burgerlijke stand geregistreerd als partners van elkaar. Bij een samenlevingscontract sta je niet in de burgerlijke stand geregistreerd als partners van elkaar.
  • Bij een geregistreerd partnerschap heb je alimentatieplicht; dit houdt in dat je verplicht bent je partner te onderhouden als je uit elkaar gaat. Bij een samenlevingscontract geldt geen alimentatieplicht, tenzij dit in het contract is vastgelegd.
  • Een samenlevingscontract wordt opgesteld door een notaris. Als je partner komt te overlijden en je hebt alleen een samenlevingscontract (en geen testament) dan ben je geen erfgenaam van je partner.

Je kunt bij ons vrijblijvend een afspraak maken om een samenlevingsvorm te bespreken.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This