Meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen worden geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ouders die niet zijn getrouwd en geen geregistreerd partnerschap hebben, moesten dan tot voor kort naar de rechtbank om gezamenlijk gezag aan te vragen. Daarom is per 1 januari 2023 de wet gewijzigd.

Gezamenlijk gezag door erkenning

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Belang gezamenlijk gezag

Het is belangrijk dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. En dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen.
Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als je:

  • een verhuizing doorgeeft of een reisdocument aanvraagt;
  • met een minderjarige naar het buitenland reist;
  • uw kind inschrijft op school of een kinderdagverblijf;
  • u een medische beslissing moet nemen of het medisch dossier van uw kind wil inzien.

Gezamenlijk gezag is ook belangrijk bij de juiste berekening van toeslagen of als 1 van de ouders die gezag heeft overlijdt.

Let op: kinderen die voor 1 januari 2023 zijn erkend, vallen niet onder de wetswijziging. Ook niet als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This