Geven kan op vele manieren en afhankelijk van de gemaakte keuze, betaalt de overheid mee. Giften kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting als gegeven wordt aan een instelling die een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft of als geven wordt aan een formele vereniging met meer dan 25 leden.

Bijkomend voordeel is dat een ANBI of een formele vereniging met meer dan 25 leden geen schenkbelasting hoeft te betalen.

Een periodieke schenking aan een ANBI of een vereniging met meer dan 25 leden is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden. De hoogte van de periodieke schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte. De duur van de periodieke schenking moet ten minste vijf jaar zijn en ieder jaar moet het te schenken bedrag worden gegeven. De periodieke schenking mag eindigen bij overlijden van de schenker, bij faillissement van de instelling of als de instelling de ANBI-status verliest.

Extra fiscaal voordeel

Een periodieke schenking aan een culturele ANBI levert extra voordeel op. Met ingang van het belastingjaar 2012 mag namelijk 1,25 keer het bedrag dat wordt geschonken aan een culturele ANBI worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting. De extra aftrek bedraagt maximaal € 1.250,00 per jaar.

Voorbeeld

De periodieke schenking aan een culturele ANBI bedraagt € 1.000,00 per jaar. Dit bedrag mag worden verhoogd tot € 1.250,00 als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Bij een tarief voor de inkomstenbelasting van 52% bedraagt de teruggave van de belastingdienst € 650,00. Een schenking van € 1.000,00 kost dus slechts € 350,00 (voorheen € 480,00).

Een culturele ANBI is een instelling die actief in de beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek en theater. Hieronder vallen bijvoorbeeld: theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia, festivals en musea.

Share This