In een eerder artikel lieten wij al weten dat per 1 oktober jongstleden de WOZ-waarden van woningen openbaar zijn gemaakt. Tegenwoordig kan je deze WOZ-waarden online zien. ‘Gluren bij de buren’, wordt het ook wel genoemd. Maar waar heeft de WOZ-waarde eigenlijk invloed op?

 

Onroerendezaakbelasting (Ozb)

Gemeenten heffen onroerende zaak belasting bij alle huiseigenaren op basis van de WOZ-waarde van die panden. Dit geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het onderhoud van plantsoenen en sportvoorzieningen.

 

Eigenwoningforfait

Bij de jaarlijkse belastingaangifte moet een deel van de waarde van de woning worden opgeteld bij het inkomen. Ook hierbij wordt de WOZ-waarde als waarde van de woning gehanteerd. Voor iedereen met een woning met een waarde tussen de € 75.000,00 en de 1 miljoen euro, geldt dat er 0,75% van de WOZ-waarde bij het inkomen moet worden opgeteld.

 

Watersysteemheffing

Een aantal belastingen die de waterschappen in rekeningen brengen bestaan uit vaste bedragen, zoals de zuiveringsheffing en de ingezetenenheffing. De watersysteemheffing is echter gekoppeld aan de WOZ-waarde.

 

Erfbelasting

Bij het erven van een woning is de WOZ-waarde van invloed. Er moet namelijk erfbelasting betaald worden over de WOZ-waarde van de woning. De werkelijke waarde van de woning is hierbij niet van belang. Bij huizen van ouderen ligt de WOZ-waarde in veel gevallen veel hoger dan de werkelijke waarde, omdat de gemeente er geen rekening mee houdt dat deze woningen zelden gerenoveerd zijn. Erfgenamen kunnen in deze situatie bezwaar maken tegen de (te hoge) WOZ-waarde, zodat uiteindelijk over een lagere waarde erfbelasting verschuldigd is.

 

Huurwoningen

Tegenwoordig is de WOZ-waarde ook voor huurders relevant. De WOZ-waarde is sinds eind 2015 namelijk onderdeel van het puntentellingssysteem waarmee de maximale huurprijs in de gereguleerde sector wordt berekend. Sinds dit jaar zouden huurders ook een WOZ-beschikking moeten ontvangen en het kan lonen om daartegen bezwaar te maken. Ontvang je geen beschikking, dan is deze bij de gemeente op te vragen.

 

Al met al is het dus van belang dat de WOZ waarde van jouw huis goed is vastgesteld, omdat dit op verschillende soorten belasting van invloed is. Kijk hier wat de WOZ waarde van jouw woning is. Staat jouw gemeente er niet bij? Raadpleeg dan de website van de betreffende gemeente.

 

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This