Als notaris heb je vaak te maken met het Kadaster. Het Kadaster is een overheidsinstantie en beheert de openbare registers waarin alle registergoederen zijn geregistreerd. De belangrijkste gegevens van alle appartementen, huizen en andere gebouwen in Nederland staan hierin genoteerd. Zo staat er bijvoorbeeld in hoe groot een perceel is, wie de eigenaar is, en of er een hypotheek of beslag op rust.

Je gebruikt de naam van het Kadaster zowel voor de organisatie als voor de openbare registers die het Kadaster beheert.

Openbaar register

Het Kadaster beheert de openbare registers als het om registergoederen gaat. Iedereen kan tegen vergoeding de gegevens bekijken. Echter kan (bijna) alleen de notaris akten inschrijven bij het Kadaster. De notaris kan ook akten doorhalen of wijzigen.

Het Kadaster en de notaris

De notaris informeert bij het Kadaster of de verkoper van een woning wel de eigenaar van de woning is en of er een recht van hypotheek of beslag op de woning is gevestigd. Bij verkoop van de woning moet de verkoper namelijk de hypothecaire geldlening aan de bank aflossen. De notaris zal dan aan de bank vragen hoe groot de hypotheekschuld van de verkoper is.

Na de ondertekening van de akte van levering door de verkoper, de koper en de notaris zal deze akte door de notaris bij het Kadaster worden ingeschreven om de woning op naam van de koper te laten zetten en daarna de eventuele hypotheekschuld van de verkoper af te lossen.

Indien de koper ook een hypothecaire geldlening is aangegaan dan zal de notaris ook de hypotheekakte bij het Kadaster laten inschrijven om er voor te zorgen dat de bank bij het niet nakomen van de verplichtingen door de hypotheekgever (de eigenaar) de woning in het openbaar kan verkopen.

Verder zal de notaris zonodig de hypotheek van de verkoper doorhalen.

Kadasterkosten

Het Kadaster brengt de kosten voor de inschrijving van de akten in rekening bij de notaris. De notaris zal deze kosten weer in rekening brengen bij de koper en als het gaat om het doorhalen van een hypotheek bij de verkoper.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This