Het kettingbeding

Wat is precies een kettingbeding en waarvoor is het nuttig? In deze blog zullen we hier meer over vertellen.

Wat is een kettingbeding?

Met een kettingbeding wordt een verplichting bedoeld voor een koper om een bepaalde verplichting ook aan zijn rechtsopvolger op te leggen. Een kettingbeding wordt (meestal) opgenomen in een notariële akte waarmee een registergoed (bijv. een woning) in eigendom wordt overgedragen. Een kettingbeding heeft de volgende drie eigenschappen:

  1. De verplichting: iets doen of laten.
  2. De ketting: de verplichting van de koper om bij verkoop de nieuwe koper te bedingen zich ook aan de bovenstaande verplichting te houden.
  3. Het boetebeding: als de verplichtingen uit het kettingbeding niet worden nagekomen, dan is de overtreder een boete verschuldigd.

Voorbeeld kettingbeding

Een voorbeeld van een kettingbeding is het geval waarin eigenaar A in zijn leveringsakte stelt dat koper B elk jaar de schutting in de tuin moet verven. Als koper B na 5 jaar deze tuin weer wil doorverkopen aan koper C, wil eigenaar A natuurlijk dat koper C de schutting ook zal gaan verven. Koper B moet dit dus bedingen bij koper C.

Wanprestatie

Maar wat gebeurt er als een kettingbeding wordt gebroken? Het komt zo nu en dan voor dat een (toekomstige) koper de verplichting niet nakomt of dat de verplichting van het beding niet of niet goed wordt doorgegeven aan de volgende koper. Als dit gebeurt, kan de eigenaar de koper aanspreken en alsnog nakoming vorderen, evenals betaling van de boete.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This