In deze blog leggen we uit wat een kleinkindlegaat is, hoe dit in zijn werk gaat en wat de voordelen hiervan zijn.

 

Wat is het?

Een kleinkindlegaat kan worden opgenomen in een testament. Met het legaat kan een geldbedrag aan de kleinkinderen worden nagelaten, vaak tot maximaal de vrijstelling voor de erfbelasting. De vrijstelling voor de erfbelasting bedraagt (net als bij kinderen) voor ieder kleinkind ruim € 20.000.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Een legaat komt ten laste van de erfgenamen. De erfgenamen krijgen hun erfdeel nadat het legaat van de erfenis is afgetrokken. In het testament kan worden opgenomen dat de kleinkinderen van iedere grootouder iets erven of alleen na het overlijden van de langstlevende grootouder. Het kleinkindlegaat kan worden gemaakt voor kleinkinderen die nu al zijn geboren, maar ook voor toekomstige kleinkinderen. Zolang de kleinkinderen nog minderjarig zijn, hebben de ouders of voogd van de kleinkinderen het beheer over het kleinkindlegaat totdat de kleinkinderen 18 jaar zijn. In het testament kan worden opgenomen dat de kleinkinderen pas op een latere leeftijd over het geld kunnen beschikken.

 

Wat zijn de voordelen?

Het grootste voordeel van een kleinkindlegaat is dat erfbelasting kan worden bespaard. Door de erfenis te spreiden over kinderen en kleinkinderen kan gebruik worden gemaakt van meerdere vrijstellingen voor de erfbelasting. Hiermee wordt een dubbele heffing van erfbelasting wegens dubbele vererving voorkomen. Als het de wens is om ook kleinkinderen te laten erven, kan het kleinkindlegaat dus interessant zijn.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This