In deze blog vertellen we meer over het kopen van een woning met erfpacht. We leggen uit wat dit betekent, waar en wanneer het voorkomt en wat hierbij komt kijken.

Wat wordt ermee bedoeld?

Met erfpacht wordt het recht bedoeld om een stuk grond en de woonruimte die zich hierop bevindt te gebruiken. De grond en de hierop bevindende woning blijven eigendom van de eigenaar, ook wel de ‘erfverpachter’ genaamd. De erfpachter, dus degene die het huis koopt, betaalt een jaarlijkse vergoeding aan de erfverpachter (de bloot eigenaar). Deze vergoeding wordt ook wel een ‘canon’ genoemd.

Waar en wanneer is hier sprake van?

Het erfpachtrecht wordt onder meer nog gehanteerd in Amsterdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Utrecht en Vlaardingen. Veel andere gemeenten, zoals Zwolle, Eindhoven en Arnhem, zijn afgestapt van het erfpachtsysteem en bieden de grond (met woning) grotendeels te koop aan. Wanneer sprake is van erfpacht, wordt dit duidelijk aangegeven in de akte van levering en het koopcontract.

Opstalrecht

Ook kan aan het erfpachtrecht een opstalrecht worden gekoppeld, wat betekent dat je als koper eigenaar bent van de woning, maar de erfverpachter eigenaar is van de grond waarop deze zich bevindt. Wanneer het erfpacht eindigt, eindigt normaal gesproken in dit geval ook het opstalrecht en wordt de erfverpachter ook eigenaar van de woning. Daar staat dan wel een vergoeding voor de opstalhouder/erfpachter tegenover.

Erfpachtvoorwaarden

Wanneer sprake is van erfpachtrecht gelden een aantal regels voor de erfpachter, die worden de erfpachtvoorwaarden genoemd. Deze worden vastgelegd in de akte van uitgifte in erfpacht. In de erfpachtvoorwaarden staat bijvoorbeeld wie de erfverpachter is, de duur van de erfpacht, afspraken over de canon en regels met betrekking tot opzegging.

Erfpachtvoorwaarden zijn over het algemeen lastig leesbaar. Daarbij komt er veel kijken bij het kopen van een woning met erfpacht. Onze notarissen beschikken over kennis met betrekking tot erfpacht en helpen je hier graag bij verder, neem gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This