Op 25 april vond een wetswijziging plaats van de Wet op het notarisambt. In deze wetswijziging is vastgelegd dat de ambtsuitoefening voor rekening en risico van de notaris komt en dat het beheer van het protocol deel uitmaakt van de ambtsuitoefening. Om de gevallen waarin dit niet lukt op te vangen heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) het kwaliteitsfonds opgericht.

Zwevend protocol

Een notaris tekent een akte, welke vervolgens wordt opgeslagen in een protocol. Wanneer een notaris stopt wordt het protocol aan een andere notaris toegewezen. In de meeste gevallen levert dit geen problemen op. In sommige gevallen kunnen echter fouten worden gemaakt die moeten worden opgelost. In dit geval kan het zo zijn dan een notaris het protocol niet wil overnemen en het protocol verandert in een ‘zwevend protocol’. Tegenwoordig willen steeds meer verzekeraars het zwevende protocol niet opnieuw verzekeren tegen aansprakelijkheid.

Kwaliteitsfonds

De zwevende protocollen moeten worden opgevangen en opgelost. Daarom wordt het kwaliteitsfonds opgericht om de kosten van het opschonen, tijdelijk archiveren en verzekeren van een zwevend protocol te dekken. Daarnaast betaalt het notariaat de kosten voor tuchtrecht en toezicht nu zelf. Deze kosten kunnen oplopen tot 5 miljoen euro per jaar. Ook deze kosten kunnen door het kwaliteitsfonds worden gedekt.

Heffing

De KNB heeft besloten dat een heffing van € 9,95 in rekening wordt gebracht per akte. Dit bedrag wordt bij de cliënt in rekening gebracht en zal zichtbaar moeten zijn op offertes. De kosten worden vanaf 1 augustus 2018 door de KNB bij de notaris in rekening gebracht. Elke notaris moet de kosten voor het kwaliteitsfonds afdragen, deze kosten zullen voor elke notaris hetzelfde zijn.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This