Eigenlijk wil je er natuurlijk liever niet over nadenken, maar wie behartigt jouw belangen wanneer je dit zelf niet meer kunt? Door een levenstestament te maken, neem je de regie in eigen handen en kun je ervoor zorgen dat alles volgens jouw wensen en behoeften geregeld wordt.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een combinatie van een volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen. Deze persoonlijke wensen kunnen bijvoorbeeld gaan over jouw financiën, medische beslissingen of over persoonlijke verzorging. Waar een testament pas in werking gaat bij overlijden, werkt een levenstestament tijdens je leven op het moment dat je zelf niet meer in staat bent te handelen.

Levenstestament als volmacht

Als je geestelijke of lichamelijk toestand minder wordt, is het belangrijk dat iemand je belangen zal behartigen. Met een volmacht geef je een ander de bevoegdheid namens jou te handelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het doen van betalingen of om medische zaken. Je kunt zelf kiezen wat er in de volmacht komt te staan, zoals het moment waarop de volmacht ingaat en wie de gevolmachtigde is. Het is belangrijk dat je voor de gevolmachtigde iemand kiest die je volledig vertrouwt. Dit kan een echtgenoot, partner of kinderen zijn, maar je kunt er ook voor kiezen om de taken te verdelen over meerdere personen. 

Wat kun je vastleggen in een levenstestament?

In een levenstestament kun je zelf bepalen wat je wilt vastleggen. Je kunt bijvoorbeeld wensen laten vastleggen over je financiën, je woning en schenkingen, maar ook over een euthanasieverzoek of een behandelverbod. Samen met de notaris loop je alle opties bij langs en het testament wordt ingericht zoals jij dat graag wilt. Als je alles hebt vast laten leggen, maakt de notaris een akte op.

Register voor levenstestamenten

Wanneer alles is afgerond, schrijft de notaris je levenstestament in bij het Centraal Levenstestamentenregister. Hierdoor is deze altijd terug te vinden aangezien elke notaris in Nederland toegang heeft tot dit register.

Waarom is een levenstestament belangrijk?

Als je geen levenstestament opstelt en je komt in de situatie dat je zelf niet meer in staat bent om te handelen, dan is de kans groot dat de rechter beslissingen voor jou zal nemen. Dit is vaak onhandig en kan voor je naasten zeer belemmerend werken. Door er wel een op te stellen hou je als het ware de regie over je eigen leven. Nu je nog volop in het leven staat kun je goed bedenken wat er later moet gaan gebeuren. Wanneer je dus nu een goed levenstestament op laat stellen, hoef jij en je nabestaanden hier zich later geen zorgen over te maken.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This