In hoeverre is het mogelijk om je partner of kinderen te onterven? In deze blog leggen we het aan je uit.

 

Onterven langstlevende partner

Het is mogelijk om de langstlevende partner te onterven. Een langstlevende partner heeft geen recht op een wettelijk minimum, genaamd een legitieme portie. De langstlevende partner heeft echter wel recht op een voortgezet gebruik van de woning en inboedel gedurende zes maanden na het overlijden, mits de woning tot de nalatenschap hoort.

 

Recht van vruchtgebruik

De langstlevende partner kan hierna zijn of haar recht van vruchtgebruik op woning en inboedel vestigen. Andere erfgenamen zijn dan verplicht om hun medewerking te verlenen en kunnen de woning dus niet verkopen. Ook kan de langstlevende partner een vruchtgebruik op andere bezittingen laten vestigen, zoals de bankrekening.

 

Onterven van kinderen

Kinderen kunnen in Nederland slechts tot op zekere hoogte onterfd worden. Een kind heeft namelijk altijd recht op een deel van de erfenis, oftewel de legitieme portie. Deze portie is gelijk aan de helft van wat het kind had geërfd zonder testament. Kinderen hebben vijf jaar de tijd om de legitieme portie op te eisen. De legitieme portie bestaat echter uit geld. Kinderen kunnen dan ook geen aanspraak maken op bijvoorbeeld een kast of een auto.

 

Hoe wordt iemand onterfd?

Om een persoon te kunnen onterven die hier wettelijk gezien recht op heeft dien je naar de notaris te gaan. De persoon die wordt onterfd hoeft niet op de hoogte te worden gebracht van de onterving.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This