Ben je van plan om een stichting op te richten? In deze blog leggen we uit hoe het werkt en wat de notaris voor je kan doen.

 

Wat is een stichting?

Een stichting is een rechtspersoon. Dit bekent dat het een zelfstandig drager is van rechten en plichten. Een stichting kan overeenkomsten aangaan en bezittingen en schulden hebben. Dit betekent dat bij faillissement van de stichting, de bestuurders in principe niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Een stichting moet een doel hebben dat wordt nagestreefd. Dit doel wordt vastgelegd in de statuten van de stichting. Met de statuten worden de regels bedoeld waaronder de stichting werkt. Een stichting heeft geen leden en heeft vaak alleen een bestuur.

 

Langs de notaris

Een stichting wordt opgericht bij notariële akte, de oprichtingsakte. In de akte worden een aantal dingen opgenomen, namelijk de verklaring dat de stichting wordt opgericht en dat de statuten worden vastgesteld. Je kunt besluiten om alleen óf met anderen een stichting op te richten.

 

Statuten

Jij bepaalt de statuten voor jouw stichting. Echter, een aantal gegevens moet in elk geval worden opgenomen in de akte, namelijk:

  • De naam van de stichting. In deze naam moet het woord ‘stichting’ voorkomen;
  • De gemeente waar de stichting is gevestigd;
  • Het doel van de stichting;
  • De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
  • De bestemming van het tegoed bij ontbinding van de stichting.

 

Uitkeringen

Ook met betrekking tot de uitkeringen gelden er een aantal regels. Zo moeten de uitkeringen bijdragen aan het doel van de stichting. Dit betekent dat een stichting geen uitkeringen mag doen aan de oprichters of aan degenen die deel uitmaken van organen binnen de stichting, tenzij dit ter compensatie van onkosten en/of ter beschikking gestelde tijd is.

 

ANBI

Meteen na oprichting van de stichting zorgt de notaris dat de stichting wordt ingeschreven in het handelsregister. Een stichting kan door de belastingdienst worden aangemerkt als ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Het voordeel hiervan is dat schenkingen en erfenissen belastingvrij kunnen worden ontvangen.

 

Ben je van plan om een stichting op te richten of zou je graag meer informatie willen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This