Het tweetrapstestament: misschien heb je er wel eens van gehoord of misschien ben je zelf in het bezit van een dergelijk testament. In 2010 werd het tweetrapstestament een populair fenomeen naar aanleiding van een televisieprogramma. Maar wat is dit type testament nu precies en waarom zou je voor een dergelijk testament kiezen? En wat zijn de nadelen van dit testament die in het televisieprogramma vrijwel onbelicht bleven?

Voordeel

Een tweetrapstestament werkt anders dan een ‘standaard’ testament. Bij een tweetrapstestament wordt het vermogen niet verdeeld over de kinderen als een van de ouders overlijdt, maar gaat het gehele vermogen naar de langstlevende, oftewel de andere ouder. Deze persoon heeft een hoge vrijstelling, waardoor in de meeste gevallen bij het eerste overlijden geen erfbelasting is verschuldigd. De kinderen krijgen pas het gehele vermogen wanneer ook de andere ouder overlijdt. Een tweetrapstestament kan dus een kostenvoordeel opleveren gezien geen belasting hoeft te worden betaald bij het eerste overlijden. Echter kleven er ook nadelen aan dit type testament.

Nadelen

Een nadeel van een tweetrapstestament is de hoge erfbelasting bij het overlijden van de tweede ouder. Het gehele vermogen gaat dan immers in één keer naar de kinderen, wat betekent dat de kinderen op dat moment veel erfbelasting moeten betalen. Een ander nadeel van een tweetrapstestament is dat een dergelijk testament een administratieplicht voor de langstlevende tot gevolg heeft. De langstlevende is verplicht om de erfenis van de eerst overledene gescheiden te houden van zijn/haar eigen vermogen. Dit is niet iets waar je als langstlevende op zit te wachten. Waar je ook bij stil moet staan is dat een tweetrapstestament een onterving van de kinderen betekent bij het overlijden van de eerste ouder. Het gehele vermogen gaat immers naar de langstlevende, oftewel de andere ouder, tot deze is overleden. Dit betekent dat het vermogen op zal gaan aan de eigen bijdrage wanneer de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen, tenzij hier een regeling voor is getroffen in het tweetrapstestament.

Het is raadzaam om je te laten adviseren door een notaris wanneer je over een tweetrapstestament beschikt of deze wilt laten opstellen. Voor vragen met betrekking tot je testament of voor een duidelijk advies helpen we je graag verder.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This