Hoewel veel mensen nadenken over hun testament, wordt het daadwerkelijk opstellen hiervan vaak uitgesteld. Het is echter erg belangrijk dat zaken omtrent de nalatenschap goed worden vastgelegd. Dus waarom wordt dit dan toch vaak niet gedaan?

 

Niet nodig?

Soms wordt ervoor gekozen om geen testament op te stellen omdat de nabestaanden goed met elkaar overweg kunnen en de nalatenschap zelf willen verdelen. Geen gekke gedachte natuurlijk, maar het is hierbij wel van belang dat de nabestaanden rekening houden met een eventuele belasting. Wanneer de nalatenschap in een andere verhouding wordt verdeeld, of wanneer derden meedelen, dan wordt dit gezien als een schenking. Deze schenking wordt mogelijk belast met 10 tot 40 procent schenkbelasting.

 

Mondelinge afspraken

Ook komt het wel eens voor dat afspraken tussen de overledene en de nabestaande(n) mondeling worden gemaakt, maar niet worden vastgelegd in een testament. In dit geval kunnen de notaris en nabestaanden hier helaas niets mee. Ook een briefje van de nabestaande is vaak niet voldoende, evenals alleen een gesprek met de notaris en/of in het bezit zijn van een concepttestament.

 

Wat telt wel, wat telt niet?

Vaak is het dus niet helemaal duidelijk wat nu precies telt als een geldig testament. Het komt hierop neer: wettelijk gezien moet een uiterste wil in beginsel bij notariële akte worden gemaakt. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen, zo kunnen bijvoorbeeld sieraden en inboedelgoederen ook door middel van een schriftelijke verklaring (codocil) aan iemand worden nagelaten. Deze schriftelijke verklaring moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen: zo moet deze handgeschreven zijn en een datum en handtekening bevatten.

 

Heb je vragen over een testament of wil je deze graag laten opstellen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This