Scheiden is een droevige gebeurtenis, maar met statistieken waaruit blijkt dat een derde van de huwelijken strandt, kunnen we het onderwerp niet vermijden. Welke stappen moet je ondernemen als jij en je partner, gehuwd of ongehuwd, uit elkaar beslissen te gaan?

Gehuwd

Als je getrouwd bent en beslist om te gaan scheiden, moet je, voordat er afspraken gemaakt gaan worden hoe jullie er financieel voor staan. Verzamel hiervoor de financiële gegevens van bijvoorbeeld jullie huis, hypotheek, schulden en pensioenen. Zorg ervoor dat je financieel overzicht hebt.

Afspraken over jullie scheiding worden vervolgens vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit is een contract waarin afspraken over de financiële afwikkeling van jullie scheiding, bijvoorbeeld alimentatie, staan. Om het echtscheidingsconvenant te kunnen maken, moeten eerst taxaties en berekeningen voor alimentatie worden uitgevoerd.

Indien jullie minderjarige kinderen hebben, moet een ouderschapsplan worden opgesteld. In dit plan moeten de verdeling over zorg en opvoeding (zorgregeling), omgangsregeling en regeling in verband met informatieverstrekking (hoe informeren jullie elkaar over belangrijke zaken in het leven van de kinderen?) worden opgenomen.

Vervolgens wordt een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Hier moeten het echtscheidingsconvenant en een eventueel ouderschapsplan worden bijgevoegd. Als jullie geen conflictpunten hebben, bestaat de kans dat er geen hoorzitting nodig is. Wanneer de rechter de scheiding heeft uitgesproken, moet dit ingeschreven worden bij de gemeente. Jullie zijn dan officieel gescheiden.

Denk ten slotte na over je toekomst na de scheiding. Moeten er bijvoorbeeld wijzigingen plaatsvinden in je testament?

Ongehuwd

Als je uit elkaar gaat, ongehuwd bent maar wel een samenlevingscontract hebt, staat hierin wat er moet gebeuren om deze te ontbinden.

Wanneer je geen samenlevingscontract hebt maar niet meer als samenwonend wil worden aangemerkt, moet je je bij de gemeente uitschrijven op het adres waar jullie nu zijn geregistreerd.

Hebben jullie samen eigendommen, zoals een huis? Leg afspraken hierover vast in een scheidingsconvenant. Kijk ook je pensioen na; staat je ex als begunstigde geregistreerd?

Ook als je ongehuwd bent en kinderen hebt, moet er een ouderschapsplan gemaakt worden. Hierin leg je zaken vast als verdeling over zorg en opvoeding, een omgangsregeling en de manier van informatieverstrekking naar elkaar.

Ten slotte is het ook als je ongehuwd bent belangrijk om nadat je uit elkaar bent je toekomst na te gaan: moet je je testament wijzigen?

Lees hier meer over echtscheidingen.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This