Huis kopen notaris? Bij een huis kopen komt de notaris al snel om de hoek kijken. Als je je droomhuis gevonden hebt, dan zorgt de notaris ervoor dat alle juridische zaken goed geregeld zijn. Bij een huis kopen heb je namelijk verschillende officiële documenten nodig van de notaris. Maar wat moet je precies regelen bij een huis kopen en wat doet de notaris?

Huis kopen notaris: de verschillende documenten

Bij een huis kopen zorgt de notaris ervoor dat alle documenten op orde zijn en dat iedereen beschikt over de benodigde informatie. Zo moet er bij het kopen van het huis allereerst een koopcontract worden opgemaakt, dit kan de notaris voor je doen. Bij het kopen van een huis moet je ook de hypotheek regelen. De notaris maakt hiervoor een hypotheekakte op en verstuurt deze na controle. Na het ondertekenen van het koopcontract moet het huis nog officieel worden overgedragen. Bij de overdracht worden de hypotheekakte en de leveringsakte ondertekend.

Huis kopen notaris: taken van de notaris

Bij een huis kopen heeft de notaris onder andere de volgende taken:

  • opvragen persoonsgegevens uit Basisregistratie Personen
  • controleren of de verkopers bevoegd zijn
  • opvragen van hypotheekgelden
  • onderzoeken of er eventuele hypotheken of beslagen op de woning rusten
  • onderzoeken of er sprake is van erfdienstbaarheid
  • controleren of de volledige koopsom is gestort

Huis kopen notaris: de overdracht

Bij het kopen van een huis vindt de overdracht plaats bij de notaris. Na het ondertekenen van de hypotheekakte en de leveringsakte wordt een afschrift van de leveringsakte ingeschreven in de registers van het Kadaster. Zodra dit is gebeurd, is de woning officieel van jou. Op de datum van het passeren vindt ook vaak de sleuteloverdracht van het huis plaats. Bij de overdracht van het huis zijn jij, de verkoper en de notaris aanwezig. Wil je een huis kopen en laat je de overdracht door ons verzorgen? Dan maak je bovendien kans op een SONOS PLAY: 1.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This