Is de huurder van een appartementsrecht gebonden aan het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaars (VvE)?

Het enkel aangaan van een huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder is niet voldoende om aan te nemen dat de huurder gebonden is aan regels die de VvE heeft vastgesteld en waaraan de eigenaar moet voldoen. De Hoge Raad heeft onlangs uitgemaakt dat een huurder wel automatisch is gebonden aan het splitsingsreglement dat is opgenomen in de splitsingsakte, of waarnaar in de splitsingsakte nauwkeuring wordt verwezen (het modelreglement). Een huurder is evenwel niet automatisch gebonden aan een huishoudelijk reglement.

Om te voorkomen dat de eigenaar/verhuurder dat hij klem komt te zitten tussen enerzijds het appartementsrecht zoals dat geldt tussen hem en de VvE en anderzijds het huurrecht zoals dat geldt tussen hem en de huurder, doet de eigenaar er goed aan om met de huurder in de huurovereenkomst vast te leggen dat de huurder het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement zal naleven.

Share This