Wanneer je trouwt, gaat de Nederlandse wet uit van gemeenschap van goederen. Simpel gezegd betekent dit dat wanneer je trouwt, alle bezittingen die jullie samen hebben, ook echt van jullie samen zijn. In plaats van allebei een apart vermogen te hebben, is dit nu samengevoegd. Op zich een mooi principe, je bent immers getrouwd, maar niet in alle gevallen is het verstandig om de vermogens samen te voegen. In dit geval is het verstandig om samen met je partner huwelijkse voorwaarden af te sluiten.

Wat zijn redenen voor huwelijkse voorwaarden?

Er zijn verschillende redenen om huwelijkse voorwaarden af te sluiten. Doorgaans komt het voor wanneer er een groot vermogensverschil is tussen partners, of wanneer veel geld van één van de partners in een eigen bedrijf zit. De voornaamste reden om huwelijkse voorwaarden op te stellen komen vanuit vermogen. In films worden huwelijkse voorwaarden vaak gebruikt om een gebrek aan vertrouwen aan te duiden, maar in veel gevallen is het gewoon verstandig om te doen en heeft het niets met vertrouwen te maken. Wanneer dit wel de reden is, moet je misschien je aanstaande bruiloft eens heroverwegen.

Wanneer moet je huwelijkse voorwaarden opstellen?

Dit kan op elk moment in een huwelijk. Wanneer mensen al een eigen bedrijf hebben of een eigen huis hebben, is het verstandig om dit voor het huwelijk allemaal rond te krijgen. Maar het komt ook vaak voor dat één van de partners in een later stadium nog een eigen bedrijf opricht. Daarom is het zo geregeld dat op elk moment in een huwelijk, de voorwaarden opgesteld kunnen worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

De notaris kijkt samen met de partners naar hun financiële situatie, dit kan eventueel samen met een financieel adviseur. Vervolgens worden de afspraken vastgelegd in een akte, die bij een eventuele scheiding gebruikt kan worden bij het verdelen.

Share This